54. Valné shromáždění ČRDM (printscreen obrazovky)
  54. Valné shromáždění ČRDM (printscreen obrazovky)

  Formou videokonference Google Meet se 25. listopadu 2021 uskutečnilo 54. Valné shromáždění České rady dětí a mládeže (VS ČRDM). Delegáti a delegátky kromě jiného odsouhlasili návrh rozpočtu na rok 2022 a také to, že členské příspěvky se i nadále budou platit v dosavadní výši. Vyslechli informace Představenstva ČRDM včetně hospodářských, projektových a legislativních; stejně tak vzali na vědomí i zprávu Kontrolní komise ČRDM. Valné shromáždění rovněž pověřilo předsedu ČRDM Aleše Sedláčka, aby „provedl průzkum zájmu o téma klimatické změny a případně inicioval vznik pracovní skupiny k tomuto tématu“.

  54. Valné shromáždění ČRDM – předseda ČRDM Aleš Sedláček (printscreen obrazovky)
  54. Valné shromáždění ČRDM – předseda ČRDM Aleš Sedláček (printscreen obrazovky)

  Úvodem zazněly informace k bodům legislativa a finance. Třeba to, že pokud jde o neinvestiční dotace z MŠMT, na příslušné dotační programy by mělo být v příštím roce rozděleno více peněz z ministerstva školství než letos (vždy však záleží na počtu organizací, které se o ně hlásí a jak kvalitní budou projekty). „Do budoucna se budeme snažit usilovat o to, aby procento prostředků, které půjdou na specifické priority (zohledňované MŠMT) se nezvedalo na úkor běžné spolkové činnosti. Zároveň budeme vysvětlovat své postoje k počtu a struktuře priorit,“ zobecnil předseda ČRDM Aleš Sedláček. České radě podle něj vychází po letním anketním šetření jako největší nynější priority posílení míry spolupráce, omezení vlivu elektronických přístrojů na život dětí a podpora jejich pohybu na čerstvém vzduchu. Zmíněné šetření bylo zaměřeno na dopad protiepidemických opatření na chování dětí a opíralo se o aktuální zkušenosti vedoucích letních táborů.

  Pokud jde o investiční dotace, na jejich potřeby reaguje mj. nový sedmiletý dotační program již schválený ministerstvem financí. „Doufáme, že tyto alokované prostředky budou navýšeny. Trochu mě osobně mrzí, že se povedlo navýšit neinvestice, a ne investice. Nejlogičtější příběhy jsou o tom, že budujeme určitou infrastrukturu, která slouží k tomu, aby se v jejím rámci odehrávala spolková činnost,“ shrnul Aleš Sedláček.

  54. Valné shromáždění – ředitel Kanceláře ČRDM Ondřej Šejtka (printscreen obrazovky)
  54. Valné shromáždění – ředitel Kanceláře ČRDM Ondřej Šejtka (printscreen obrazovky)

  O možnosti placeného volna pro dětské vedoucí pohovořil Ondřej Šejtka, ředitel Kanceláře ČRDM. Zevrubně rozebral danou problematiku a vzbudil patřičnou odezvu mezi účastníky VS, když slíbil, že ČRDM zkusí připravit jakéhosi rádce, jak k placenému volnu přistupovat. „Jsme domluveni s ministerstvem, že my zkusíme zpracovat metodiku, dát ji do naší (internetové) Poradny a rozeslat vám to formou mailingu, aby do příštího roku v těchto věcech bylo jasno,“ podotkl Ondřej Šejtka. Podle něj asi největším letošním problémem v této oblasti byla nedůvěra zaměstnavatelů, pro něž šlo o novinku. Báli se tudíž uvolnit své zaměstnance a volno jim proplatit – s tím, že nevědí, zda jim takový postup „sociálka“ akceptuje.

  Listopadová pracovní schůzka zástupců ČRDM se senátorem Lumírem Kantorem (druhý zleva, foto Jiří Majer)
  Listopadová pracovní schůzka zástupců ČRDM se senátorem Lumírem Kantorem (druhý zleva, foto Jiří Majer)

  V hygienicko-epidemiologickém „okénku“ referoval Aleš Sedláček o nedávné schůzce zástupců ČRDM s lékařem a senátorem Lumírem Kantorem, jenž má být v týmu předpokládaného nového ministra zdravotnictví a tam mít na starosti oblast působnosti ČRDM. „Potřebujeme sladit testování ve školách a mimo školu, aby se to co nejvíc překrývalo,“ zdůraznil jeden z bodů probíraných na schůzce předseda ČRDM.

  Vtom přišla aktuální zpráva „zvenčí“, že v rámci právě vyhlášeného nouzového stavu vláda schválila i omezení spolkových akcí do počtu stovky lidí. O dětech a mládeži nebylo sice výslovně řečeno snad nic, ale… „Zkusíme pak zjistit přesné informace a uvidíme, jestli se pro nás něco změní, nebo ne,“ odtušil Ondřej Šejtka.

  54. Valné shromáždění ČRDM – schvalování rozpočtu na rok 2022 (printscreen obrazovky)
  54. Valné shromáždění ČRDM – schvalování rozpočtu na rok 2022 (printscreen obrazovky)

  Program valného shromáždění pokračoval rozličnými projektovými a s nimi spjatými informacemi: hovořilo se o desátém ročníku „72 hodin“, o letos odložené Ceně Přístav, o pojištění, o vzdělávacích kurzech „Vzdělávačkách“, o CVVZ (Celostátní vzájemná výměna zkušeností) v Holešově, o zakončení tříletého projektu „Hodnoty mladých“ (realizovaném spolu s Radou mládeže Slovenska), o již zmíněném statistickém šetření k letním táborům, k dopadům protiepidemických opatření na chování dětí… Mimochodem, věta, která by možná neměla úplně zapadnout a již v této souvislosti vyřkl Ondřej Šejtka, zní: „My fakt můžeme výrazně pomoci při řešení covidových problémů dětí, a to právě klasickou spolkovou činností.“

  54. Valné shromáždění ČRDM – zástupkyně koordinátorky Národní pracovní skupiny pro Strukturovaný dialog Michaela Doležalová (printscreen obrazovky)
  54. Valné shromáždění ČRDM – zástupkyně koordinátorky Národní pracovní skupiny pro Strukturovaný dialog Michaela Doležalová (printscreen obrazovky)

  O zahraničních aktivitách ČRDM informovala Kristýna Jelínková. Upozornila mj. na v Belgii proběhnuvší valné shromáždění Evropského fóra mládeže, které schválilo první dokument svého druh, tzv. Policy Program, určující politiku Fóra na několik dalších let. Věnuje se demokracii, právům mládeže, klimatické krizi a udržitelnému rozvoji. „Jediný problém, který jsme na valném shromáždění zaznamenali, byl při schvalování rozpočtu. Některým delegátům vadily dotace od Facebooku. Jak jste možná mohli zaznamenat, tak dle posledních výzkumů je patrně jasné, že Facebook škodí mentálnímu a psychickému zdraví mladých lidí,“ přiblížila atmosféru panující kolem schvalování rozpočtu Fóra Kristýna Jelínková. Spolu s Michaelou Doležalovou upozornila též na vypsané výběrové řízení na novou delegátku či nového delegáta ČRDM do Evropského fóra mládeže.

  Pokud se zprávy kontrolní komise týče, její závěry vyznívají příznivě: „KK v relevantním období neshledala žádná zásadní pochybení v hospodaření ČRDM a související kontrolované agendě, což je podle mě stav do značné míry vyplývající ze stabilizovaného personálního a systémového nastavení ČRDM,“ stojí ve zprávě, již podepsal předseda Kontrolní komise ČRDM Josef Valter.

  Čtyřiapadesáté VS ČRDM trvalo něco málo přes dvě hodiny. Kvůli opatřením proti šíření covid-19 se takto „distančně“ konalo valné shromáždění již potřetí.


  Zápis a usnesení z 54. Valného shromáždění České rady dětí a mládeže si můžete přečíst zde:
  http://crdm.cz/clanky/dokumenty/valne-shromazdeni/zapis-a-usneseni-z-54-valneho-shromazdeni-ceske-rady-deti-a-mladeze/


  Zařadil: -maj-

  Autor