58. Valné shromáždění České rady dětí a mládeže bude volební a uskuteční se 23. 11. 2023 v rozmezí 15.00–17.20 hodin, v prostorách SMOSKu, Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1. Podrobnosti k volbám najdete na stránkách ČRDM, ZDE.

    Podkladové materiály a program jsme zaslali kontaktním osobám s ČRDM a statutárům Vašich organizací.

    Autor