58. Valné shromáždění České rady dětí a mládeže (ČRDM) bude volební a uskuteční se 23. 11. 2023 v rozmezí 15–18 hodin.

     Více k nominacím najdete na webu ČRDM

    Autor