Sice oficiálně proběhlo Slavnostní zakončení roku sv. Ludmily, ale mnohé akce, výstavy a 

  Výstava Svatá Ludmila – Kněžna LIDU MILÁ

  Arcibiskupství pražské se k jubilejním oslavám připojilo výstavou Svatá Ludmila – kněžna LIDU MILÁ, která se koná v Pállfyho paláci v Praze. V rámci výstavy jsou jsou vystaveny památky sakrálního umění deseti století.Výstava zahrnuje téměř dvě stovky exponátů z oborů malířství, sochařství, kresby, grafiky a z uměleckých řemesel zejména zlatnictví, ale i textilu a skla. Svými náměty představují svatou Ludmilu jako významnou a mnohovrstevnou osobnost, která se narodila velmoži Slaviborovi z kmene Pšovanů, jako první historicky doložená panovnice z počátku českých dějin se dala pokřtít, zasloužila se o rozvoj náboženství, kultury a celkové vzdělanosti národa.

  Výstava je pro veřejnost k dispozici ZDARMA do konce února 2022 a to každý den od 9 – 18:00 mimo pondělí.

  Svatoludmislké akce do konce roku 2021

  Přesto, že již proběhlo Slavnostní zakončení Roku sv. Ludmily, svatoludmilské akce se stálé konají. Vyzkoušet můžete Putování za svatou Ludmilou po Praze 2, které je nyní prodlouženo až do konce října.

  Navštívit výstavu Svatá Ludmila – kněžna LIDU MILÁ nebo naše putovní výstavy, které se aktuálně nacházejí v Mělníku, Suché Lozi či Milovicích.

  Bližší informace k těmto a dalším akcím najdete na našich webových stránkách.

  Svatoludmilské předměty

  V našem e-shopu si můžete vybírat z široké nabídky předmětů a tiskovin. Stále máme k dispozici i druhý výtisk monografie o sv. Ludmile či také informační brožury o životě a smrti sv. Ludmily nebo svatoludmilské gombíky.

  Kompletní nabídka předmětů je pro vás k dispozici na našem e-shopu.


  Slavnostní zakončení Roku sv. Ludmily

  Pod záštitou Senátu Parlamentu ČR proběhlo v úterý 12. října v Hlavním sále Senátu Slavnostní zakončení roku sv. Ludmily. Akce se zúčastnil hojný počet hostů, mezi nimi členové spolku, partneři, kolegové a podporovatelé. Slova se ujal předseda Martin Hrdlička, ředitelka Miroslava Janičatová, místopředseda Senátu Jiří Oberfalzer, pomocný biskup pražský Zdenek Wasserbauer nebo také zástupce Ministerstva kultury Vlastislav Ouroda. Výjimečným hudebním zpestřením bylo hudební vystoupení uskupení Epoque Quartet.

  Před samotným zahájením se konalo setkání u kulatého stolu, které bylo svoláno za účelem debaty ohledně dalšího směřování spolku Svatá Ludmila 1100 let. 

  Národní svatoludmilská pouť na Tetín

  17. – 19. září 2021 proběhla Národní svatoludmilská pouť na Tetín, která byla vyvrcholením Roku sv. Ludmily. Na pouť dorazilo kolem 5000 poutníků z České republiky i ze zahraničí. Na pouť navazoval bohatý doprovodný program v podobě koncertů, přednášek nebo divadel. Proběhl  také tradiční mezinárodní sraz Ludmil a Bořivojů, kterého se zúčastnilo kolem 150 žen s tímto lidu milým jménem.

  Po pátečním příjezdu lebky sv. Ludmily na Tetín, se za účasti církevních představitelů, včetně kardinála Dominika Duky a papežského legáta Christopha Schönborna, konaly svatoludmilské nešpory. 

  V sobotu se od 11:00 konala hlavní poutní mše celebrována papežským legátem, vídeňským aricibiskupem, kardinálem Christophem Schönbornem. Ve večerních hodinách byla odvezena lebka sv. Ludmily zpět do Prahy. Na fotografie z poutě se můžete podívat pod těmito odkazy:
  17.9. – příjezd lebky, nešpory – ZDE a ZDE
  18.9. – hlavní poutní mše – ZDEZDE a ZDE

  Mše ke cti sv. Ludmily na Karlštejně

  V neděli 10. října proběhla mše u příležitosti 1100. výročí mučednické smrti sv. Ludmily. Mši sloužil Dominik kardinál Duka v kostele Nanebevzetí Panny Marie na hradě Karlštejn. Lepší pomyslnou tečku za Rokem sv. Ludmily jsme si nemohli přát. Propojení Ludmily a Karla IV. je více než zřejmé. Karel IV. je přímým potomkem sv. Ludmily.Podívejte se ZDE na pár fotek ze mše a propojte se s atmosférou dne.