Od čtvrtka 31. 8. do soboty 2. 9. 2023 bude v Plzni probíhat studentská konference s názvem Mezinárodní parlamentní výměna zkušeností, která si klade za cíl především sdílet zkušenosti mezi studentskými parlamenty tak, aby se zvyšovala úroveň nejen středoškolských vzdělávacích projektů, ale rozvíjely se i kompetence studentů především v oblasti organizace a neformálního vzdělávání. Za Prahu se zúčastní předseda Středoškolského sněmu hl. m. Prahy, Jan Gondek.

    Celkem se konference zúčastní přibližně padesát studentů, kteří přijedou z osmi krajů České republiky, z Německa, Rakouska, Polska, a Slovenska, online se budou účastnit také studenti z Francie. Oficiální zahájení proběhne v zastupitelském sále Plzeňského kraje od 16. hodiny vystoupí hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták, náměstek hejtmana pro oblast školství Ing. Vladimír Kroc a ředitelka SVČ RADOVÁNEK Bc. Eva Tischlerová.

    „Česká republika má obrovský kapitál kulturní, historicky i vědomostní. A školstvím, které neodpovídá 21. století tak plýtvá svým světovým potenciálem. Studentské parlamenty se i proto mimo pořádání vzdělávacích projektů snaží i o participaci na reformě školství. Slovo student by totiž nemělo být synonymem pro naivitu, nýbrž pro vizi,“ říká Anežka Tetřevová, předsedkyně Studentského parlamentu Plzeňského kraje.

    Klíčovou roli v programu hrají témata o rozdělení studentů ze sociologického hlediska, regionální a mezinárodní rozdíly ve školství, role učitele, žáka a rodiče ve vzdělávacím procesu a v neposlední řadě propojení formálního a neformálního vzdělávání také v souvislosti s podporou nadání. Studenti napříč Evropou se rozhodli spolupracovat na reformě školství. Uspořádali proto středoškolskou konferenci s názvem Mezinárodní parlamentní výměna zkušeností.

    “Během minulého školního roku se nám v rámci PDM ČR podařilo založit, či obnovit několik krajských studentských samospráv napříč republikou. Tato akce je příjemným završením naší celoroční tvrdé práce,” dodává k účasti za pražské středoškoláky Jan Gondek, předseda Středoškolského sněmu hl. m. Prahy.

    Autor