Solidarita mnohých občanů České republiky s Ukrajinou trvá i šest měsíců od zahájení otevřené vojenské agrese ze strany Ruské federace. Internetový deník Aktuálně.cz, jenž se tomuto tématu věnuje ve svém článku, oslovil šest největších humanitárních organizací, které pomoc Ukrajině organizují. „Vlna solidarity, která se za posledního půl roku vzedmula, nemá v historii naší země obdoby. Hlavně díky všem štědrým lidem, firmám a organizacím můžeme na Ukrajině dále pracovat a pružně reagovat na přicházející výzvy,“ cituje deník slova Šimona Pánka, ředitele Člověka v tísni. Pomáhat se dá nejen finančně, a tak Aktuálně.cz mj. rovněž zmapoval oblasti, v nichž je pomoc dobrovolníků nyní žádoucí.

    Zařadil: -maj-