Poslední Archa roku 2022 s pořadovým číslem 6 je „venku“. Při pohledu z okna ven se přitom člověk neubrání pocitu, že její ústřední téma je celkem trefné: Podzimní splín nám nehrozí. A že tomu tak skutečně je, o tom se Vás v nové Arše snaží přesvědčit příspěvky spolků (a dalších forem neziskových organizací) pracujicích s dětmi a mládeží, respektive v jejich prospěch. O koho konkrétně jde tentokrát? Když pominu „střešní“ Českou radu dětí a mládeže s jejími projekty 72 hodin a Strukturovaný dialog mládeže, do finálního čísla přispěly Česká tábornická unie,  Junák – český skaut, Český svaz ochránců přírody (ČSOP), Hnutí Brontosaurus, YMCA v ČR, Pionýr, Vodáci Odry a Olše, Sdružení přátel Jaroslava Foglara, Asociace debatních klubů, Asociace TOM a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

  „Asi mám štěstí, ale já v podzimním čase netrpím. Možná i proto, že mám  již několik let každý podzim příležitost být u organizace akce, při které zažiji spoustu radosti, krásných setkání a která mě každý podzim naplní nadějí, že to s námi ještě není tak špatné. Mezi množství akcí a projektů, které Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) pořádá, již jedenáctým rokem patří akce 72 hodin. Jejím cílem je prostřednictvím sdílení zkušeností, rad a dobré praxe motiovat děti a mladé lidi k vyzkoušení dobrovolnictví,“ napsal ve svém úvodníku nadepsaném Sychravým ránům navzdory hlavní vedoucí akce 72 hodin Jiří Gurecký.
  Ostatně, za řadou dobrovolnických počinů běhm podzimu stojí kupříkladu brontosauři (Pravěk na vlastní kůži); cíleny jsou – slovy Vojtěcha Jochima – „na pomoc přírodě i památkám, kde se podzimní splín zahání prací, zážitky i vzděláváním. Možná nejnetradičnější z nich letos představoval víkendový pobyt v pravěké osadě Křivolík u České Třebové, kde lze spatřit historická obydlí i artefakty od éry lovců a sběračů až po dobu železnou.“ Pozimnímu dobrovolnictví se podle Romana Štolfy dále upsala třeba i formace Vodáci Odry a Olše (72 hodin: Bohumín, Zabelkow) – a jak z logiky věci plyne, také ochranáři z ČSOP, kteří teď na podzim otevřeli novou naučnou stezku poblíž Slavkova na Uherskobrodsku (Kronika slavkovské krajiny).
  „Léto skončilo, válka na Ukrajině ale trvá – a ani chuť ymkařů pomoci nepolevuje,“ dosvědčuje Julie Bergerová (YMCA pro Ukrajinu). YMCA v ČR otevřela své aktivity ukrajinským rodinám, některá regionální sdružení inspirovala vzniklá situace ke zcela novým programům: například v pražském nízkoprahovém klubu Dixie třikrát týdně běží doučování češtiny pro ukrajinské děti. Adaptační skupiny pro předškolní děti i po prázdninách pokračují pod taktovkou YMCA Plzeň, Brno i Olomouc (jde o volnočasovou skupinu, která má pomoci dětem zvyknout si na nové prostředí a usnadnit jim následný nástup do škol). Jazykové kurzy pro všechny věkové skupiny pokračují v Pelhřimově. Zároveň s nimi nabízí YMCA i možnost hlídání dětí během lekce rodičů. V dalších plánech je navázat na čistě vzdělávací kurzy i větším komunitním zapojením rodin.“
  Rubriky Z ČRDM, resp. Mezinárodní přibližují v této Arše způsob, jímž se ČRDM zapojila v létě do předsednictví
  Rady EU, a to spoluprací v oblasti mládeže (Lucie Bíbová: ČRDM a Evropská konference mládeže). Z obsáhlejšího materiálu jsem vybral dva odstavce vážící se k zahájení mládežnického jednání:
  „V úvodu konference zazněl projev ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR Vladimíra Balaše a generální ředitelky pro vzdělávání, mládež, sport a kulturu v Evropské komisi, Themis Christophidou. Členka představenstva ČRDM Kristýna Jelínková připomněla, že bychom měli ještě více směřovat evropské hospodářství a energetiku k udržitelnosti a využít k tomu i kontext vzniklé krize. Slova se také ujala Nadia Malovana, tajemnice pro humanitární záležitosti z Velvyslanectví Ukrajiny v Praze, která vyjádřila poděkování za podporu ze strany České republiky vůči uprchlíkům z Ukrajiny a zdůraznila důležitost účasti ukrajinských zástupců mládeže na konferenci. Další ukrajinská zástupkyně Natalia Schevchuk předsedkyně Národní rady mládeže Ukrajiny, mluvila o úloze mládeže v boji za evropské hodnoty a mír.Připomněla delegátům konference, že mladí lidé hrají důležitou roli inovátorů.
  Na panelu, který po úvodním bloku konference následoval, měla ČRDM další zastoupení v podobě předsedy Aleše Sedláčka, který zdůraznil význam neformálního vzdělávání pro inkluzi a také potřebu propojení formálního a neformálního vzdělávání. Delegáti a práce ve skupinách Konference se účastnily delegace ze všech členských států EU – každá z nich měla zastoupení v podobě tří mladých lidí a dvou ministerských delegátů. Mimoto byli zapojeni i mladí lidé mimo členské státy (např. Ukrajina) a také zástupci nadnárodních organizací mládeže z Evropy (např. WOSM, ESU či YMCA). Delegáti se v průběhu konference účastnili pracovních a kreativních skupin organizovaných podle dílčích témat 9. cyklu Dialogu EU s mládeží: Informace a vzdělávání; Aktivita a vliv mladých lidí; Environmentální politika; Mobilita a solidarita; Přístup k infrastruktuře.“
  Co Vám v poslední době udělalo radost? Na tuto anketní otázku Archy si našli čas archeolog, vysokoškolský
  pedagog a vedoucí oddělení archeologie Slezského zemského muzea Jiří Juchelka, kreslíř, textař, hudebník
  a tramp Marko Čermák a vydavatelka, spisovatelka, překladatelka a filoložka Markéta Hejkalová, ředitelka 33. Podzimního knižního veletrhu. Všem jim za jejich ochotu tímto ještě jednou děkuji.
  Archa v elektronické, časopisecké – „listovací “podobě je Vám k dipozci:

  Píše se v tomto čísle Archy o Vás? Chcete-li, můžete si přidat odkaz na svůj web či blog…

  Objednat nebo zrušit zasílání avíza na nově vyšlá čísla Archy lze prostřednictvím online formuláře

  Aktuální číslo Archy ve formátu PDF je ke stažení zde.

  Zařadil: -maj-

  Autor