Autor: Česká asociace pracovišť linek důvěry

Události v minulém týdnu na Jižní Moravě (tornádo, pozn. red.) či Lounsku (jev zvaný downburst, pozn. red.) přinesly neočekávané situace, ztráty domovů, majetku, ale především si vyžádaly lidské životy a mnoho fyzických a psychických zranění. Do postižených oblastí vyjeli krizoví interventi, aby pomohli ve fázi šoku a v prvních dnech po událostech. Bohužel psychický otřes, stres a vyrovnávání se se situací bude potřebovat dlouhodobější uzdravování a psychickou podporu.  „Pokud jste v kontaktu s těmi, kdo byli zasaženi, můžete jim nabídnout oporu: laskavým vyslechnutím (někdy lidé potřebují události popisovat několikrát po sobě), podporou v péči o sebe (přineste jim něco malého…

Více