Autor: Český svaz ochránců přírody

Díky spolupráci mezi Českým svazem ochránců přírody (ČSOP) a Nadačním fondem Veolia jsou na Valašsku další tůně. Vznikly v rámci revitalizace mokřadu u Zašové nedaleko Valašského Meziříčí. Na projektu spolupracovali i studenti Střední zemědělské školy z Rožnova pod Radhoštěm. V širokém údolí Rožnovské Bečvy západně od zašovského hřbitova se rozkládala neudržovaná podmáčená louka. „Vzhledem k tomu, že se v okolí nenachází žádná vodní plocha, přišlo nám žádoucí z hlediska posílení biodiverzity i zadržování vody v krajině vytvořit na lokalitě několik tůněk,“ říká Miroslav Dvorský ze Severomoravského regionálního sdružení Českého svazu ochránců přírody. „Věděli jsme, že na pozemku se nevyskytují žádné…

Více

Dobrovolní ochránci přírody se v těchto dnech vydávají na půdy domů a uklízí tam trus. Jeho původcem jsou letní kolonie samic netopýrů, které často na půdách vychovávají svá mláďata. Netopýři jsou chránění, z půd je nelze vyhánět. Ochránci přírody alespoň takto pomáhají majitelům domů s netopýry žít. A potřebují k tomu i dobrovolníky! Netopýři a vrápenci jsou nezbytnou součástí ekosystému a jejich role v přírodě je nenahraditelná. Mnoho druhů těchto letounů je v letním období závislých na využívání lidských staveb, zejména půdních prostor.  Tam v červnu samice vytvářejí letní kolonie. Prostory půd jim slouží nejen jako vhodný úkryt před predátory,…

Více

Vánoční kampaň „Ježíšek pro zvířata“ spustila Národní síť záchranných stanic, které se starají o zraněné a handicapované volně žijící živočichy, a snaží se je připravit na návrat zpět do volné přírody. „Stát přispívá na činnost těchto stanic přibližně z jedné třetiny, takže většinu peněz si musí stanice sami sehnat od dárců,“ říká Petr Stýblo, koordinátor Národní sítě záchranných stanic. Mezi dárci najdeme firmy i některé obce a města, na jejichž území stanice působí. To ale nestačí. „Milionové částky na krmiva, veterinární péči i samotný provoz záchranných stanic musíme každoročně získat od soukromých dárců,“ konstatuje Alena Konvalinová, vedoucí záchranné stanice Vlašim.…

Více

Dnem 5. listopadu 2022 byl za účasti veřejnosti slavnostně představen projekt zpřístupnění historického prameniště Červená studánka, které v minulosti sloužilo jako zdroj vody pro město Lednice. V rámci projektu, který realizoval Český svaz ochránců přírody Lednice, proběhlo také ošetření břehových porostů blízkého vodního toku. Celá akce byla financována společností NET4GAS, s.r.o. v rámci programu Blíž přírodě (www.blizprirode.cz). Prameniště Červená studánka, ležící asi 2,5 km západně od obce Lednice, sloužilo od konce 19. století jako zdroj pitné vody právě pro Lednici. Z jímky, kterou chrání drobná budova z červených cihel, vedl zhruba šest kilometrů dlouhý vodovod až do centra města. Na…

Více

Český svaz ochránců přírody Pantoflíček v blízkosti obce Slavkov na Uherskobrodsku 27. 10. 2022 slavnostně otevřel novou naučnou stezku nazvanou Kronika slavkovské krajiny. Ta návštěvníkům představuje přírodní bohatství zdejší krajiny, ale významným dílem také partyzánský odboj, díky kterému obec proslula v závěru II. světové války. Naučná stezka byla financována společností NET4GAS, s.r.o. v rámci programu Blíž přírodě (www.blizprirode.cz). Naučná stezka Kronika slavkovské krajiny vede po pětikilometrové okružní trase z obce Slavkov podél přilehlých polí a luk až do blízkosti Slavkovského háje coby někdejšího útočiště partyzánů. Následně pak míří zpět k obci. Na naučné stezce jsou instalovány informační tabule, orientační infokůly…

Více

Už téměř 3000 ježků přijaly letos záchranné stanice do své péče! Z toho za posledních sedm týdnů to bylo rekordních 1400 ježků. Většina z nich přitom žádnou lidskou pomoc nepotřebovala. Stala se obětí mýtu o tom, že malý ježek zimu nepřežije. Do záchranných stanic patří pouze zranění a nemocní ježci. Ti ostatní mají zůstat na svobodě a v bezpečném prostředí. V průměru 200 ježků týdně nyní přijímají záchranné stanice sdružené v Národní síti záchranných stanic. Velkou většinou jde o ježky – letošní mláďata – kteří se zdáli svým nálezcům příliš malí na to, aby zimu přežili. Mnoho lidí si totiž…

Více

Když se potkají vstřícný vlastník, spolek s bohatými zkušenostmi z terénu a firma ochotná podpořit přírodu finančně, dá se udělat mnohé. Aktuálně díky takovéto příznivé kombinaci vznikla soustava různě velkých tůní v údolí Hloučely na Prostějovsku. Podepsáni pod ní jsou Pozemkový spolek Mokřady a Nadační fond Veolia. Ve zhruba 1,5 km dlouhém úseku údolí říčky Hloučela (v těchto místech nazývané též Okluka) pod vsí Seč v severní části Drahanské vrchoviny bylo počátkem podzimu vybudováno devět tůní o velikosti od 20 do 140 metrů čtverečních a několik mikrotůní. Nové tůně pomohou zadržování vody v krajině i mnoha zajímavým druhům živočichů, jako…

Více

Hořeček nahořklý patří ke kriticky ohroženým druhům naší květeny. Kdysi poměrně běžná rostlina suchých pastvin má dnes v České republice jen posledních pár desítek lokalit.  Jednou z nich je i nevelký svah návrší Horky na Nymbursku, na katastru nedalekých Kounic. Český svaz ochránců přírody koupil v rámci své kampaně na záchranu cenných lokalit Místo pro přírodu nijak nechráněný pozemek loni, a hned se pustil do práce. „Hořečky mají specifické nároky na údržbu pozemku,“ vysvětluje Pavel Brodecký z Velkojaroměřského pozemkového spolku, který o lokalitu pečuje. „Jako dvouletka potřebují, aby první rok měla droboučká semínka kde vyklíčit a vytvořit rostlinky s přízemní…

Více

Celkem 20 412 zvířat, která se ocitla v nouzi a potřebovala pomoc odborníků, zatím v tomto roce přijaly záchranné stanice Národní sítě záchranných stanic. Tu koordinuje Český svaz ochránců přírody (ČSOP). Z tohoto počtu bylo 7229 zraněných, přičemž jako nejčastější příčinu zranění identifikovaly záchranné stanice nikoliv střet s dopravním prostředkem, jak tomu bývalo dříve, nýbrž pokousání! Za prvních 8 měsíců tohoto roku přijaly záchranné stanice Národní sítě celkem 2045 pokousaných divokých zvířat. Pro srovnání – zvířat zraněných veřejnou dopravou přijaly 1141, ptáků zraněných nárazem na většinou skleněnou překážku přijaly 1441, ptáků zraněných na elektrických zařízeních pak 427. Pokousání, resp. poškození…

Více

Stráň plná ohrožených rostlin, starý sad se vzácnými modrásky, botanická zahrada. Co spojuje tato místa v různých koutech České republiky? Jsou v péči pozemkových spolků a potřebují pomoc dobrovolníků. Chcete-li věnovat jeden z víkendů na sklonku léta přírodě, máte právě tady možnost pomoci dobré věci i poznat spousty dalších zajímavých lidí. Pozemkové spolky jsou neziskové organizace, které se trvale starají o přírodně či historicky cenná místa. K tomu uzavírají s vlastníky pozemků různé smlouvy nebo pozemky přímo kupují. To je samozřejmě ohromný závazek. Pro zajištění péče o tyto lokality se snaží spolky využívat všech možných zdrojů, mimo jiné i zapojení…

Více