Autor: Český svaz ochránců přírody

Až do konce září budou na celém našem území probíhat Noci pro netopýry. Všem zájemcům o život těchto pozoruhodných živočichů se nabízí jedinečná příležitost sledovat netopýry v akci, a to za asistence odborníků, kteří se těmto tvorům věnují každodenně. Akce jsou ideální příležitostí seznámit s netopýry také děti, pro které jsou připraveny soutěže a hry. Mezinárodní noci pro netopýry v ČR koordinuje Česká společnost pro ochranu netopýrů (ČESON) ve spolupráci s řadou dalších organizací, mezi nimiž je také Český svaz ochránců přírody, který letošní rok vyhlásil Rokem netopýrů. Na večerních vycházkách za netopýry se mohou návštěvníci těšit na ukázky rozdílných…

Více

Staré ovocné sady bývaly kdysi běžnou součástí naší krajiny. S přechodem na moderní a intenzivnější způsoby pěstování ovoce však postupem času často zanikly. Nahradily je zpravidla výsadby výrazně menších stromků, které je snazší obhospodařovat jak při sklizni, tak při údržbě, mnohdy zaměřených na několik málo komerčních odrůd. Z krajiny nám tak mizí docela zajímavé prvky s vlastnostmi na rozmezí mezi lesem a loukou. Taková místa umožňují přežít mnohým zajímavým druhům jak rostlin, tak živočichů. Zároveň však přicházíme o ovocné odrůdy, které mohly mít zajímavé vlastnosti jako třeba odolnost proti škůdcům, či poskytnout ovoce s charakteristickou chutí, vůní a podobně. Z…

Více

Český svaz ochránců přírody (ČSOP), který založil a koordinuje Národní síť záchranných stanic www.zvirevnouzi.cz , přivítal stanovisko Ústřední komise na ochranu zvířat (ÚKOZ) Ministerstva zemědělství, vyjadřující se k lepícím pastím používaným na hmyz. V těchto pastech hynou děsivou smrtí desítky, spíše stovky zvířat ročně. Nyní ÚKOZ potvrdil, že takové pasti lze zakázat a jejich výrobu, prodej i aplikaci pokutovat! Ministerstvo zemědělství vydalo na stránkách své Ústřední komise na ochranu zvířat přelomové stanovisko. Hovoří o tom, že hojně rozšířené a zejména mezi sadaři oblíbené lepové pasti na hmyzí „škůdce“ mohou způsobit týrání obratlovců. Pokud jsou instalované tak, že nezabrání přilepení ptáků…

Více

Ve čtvrtek 14. července začíná v pražském Domě ochránců přírody druhá letošní výstava letního ovoce starých odrůd – pozdních třešní, višní, meruněk a raných slivoní. Pořadatelem je Český svaz ochránců přírody. Výstava potrvá jen do soboty 16. července 2022. Součástí pátečního doprovodného programu jsou zajímavé metody zpracování ovoce, tentokrát zaměřené na slanou fermentaci ovoce. Ve čtvrtek a v sobotu se můžete těšit na oblíbené pěstitelské přednášky a seznámení se záchranným sortimentem odrůd. Vstup je zdarma. Čeká nás nejpestřejší výstava ovoce v roce co do počtu druhů ovoce. Třešňová sezóna se sice chýlí ke konci, nicméně z chladnějších oblastí budeme mít…

Více

Dutohlávka horská je vzácný druh lišejníku, který aktuálně roste na méně než 20 lokalitách v ČR. Z 80 až 90 % svých nalezišť bohužel již vymizel. Avšak v době ledové možná patřil k vůbec nejhojnějším druhům lišejníků na našem území. S postupným oteplováním začal ze střední Evropy ubývat. Jeho populace se tak zachovaly jen na zvláštních místech, která dnes označujeme přívlastkem reliktní. Jsou to stanoviště, která člověk svou činností ovlivnil jen velmi málo. Není také překvapením, že se zpravidla jedná o stanoviště chladná. Dutohlávku horskou lze tedy považovat za typický příklad tzv. glaciálního reliktu. A čemu je taková dutohlávka dobrá?…

Více

Povoláváme všechna hrabata a všechny hraběnky do akce: račte se chopit hrábí a kos! Tradiční kampaň Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) „Víkendy pro přírodu“ právě vrcholí. Léto je ideální dobou na aktivity v přírodě, pojďme tedy spojit příjemné s užitečným a vyberme si některou z dobrovolnických akcí, kdy uděláme něco pro přírodu, poznáme nové lidi, a třeba se i poučíme. A nemusí to být jen o víkendu. Kampaň Víkendy pro přírodu soustřeďuje akce v terénu po celý rok a úspěšně propojuje dobrovolníky s organizátory akcí, kde je jejich ruka potřeba. Nejinak je tomu v létě, kdy je logicky takových akcí…

Více

Tradiční program Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) na zachování a obnovu květnatých luk v ČR přechází díky podpoře z Norských fondů do celostátního měřítka. Jeho cílem je najít v jednotlivých regionech druhově bohaté louky a vytvořit z nich osiva. Ta pomohou vzniku dalších druhově bohatých kvetoucích luk, ale zvýší i pestrost trávníků ve městech. Regionální směsi osiv jako účinný nástroj ochrany diverzity lučních biotopů – tak zní název nového projektu ČSOP, který byl podpořen Norskem prostřednictvím Norských fondů. A proč je tento projekt potřeba? Během druhé poloviny minulého století došlo k rozorání podstatné výměry luk a pastvin. V posledních 30…

Více

Čejka chocholatá je jeden z nejelegantněji zabarvených druhů ptáků naší přírody. Veliká je asi jako holub a je nápadná kontrastním zbarvením a typickou chocholkou na hlavě. Bohužel tito nádherní opeřenci patří mezi nejrychleji ubývající ptáky v České republice. Od roku 1980 došlo k poklesu jejich početnosti o 80 %. Z některých oblastí čejky vymizely úplně a ubývají nám i na tradičních hnízdištích. Čejky hnízdí na zemi, často na poli, proto jednou z hlavních příčin úbytku je intenzivní velkoplošné zemědělství. Hnízda jsou často zničena při častých pojezdech zemědělské techniky. Do akce na jejich záchranu se proto pustili ochránci přírody na Vysočině…

Více

Ve čtvrtek 23. června začíná v pražském Domě ochránců přírody (Michelská 5) první letošní výstava „Rané třešně starých odrůd“. Pořadatelem je Český svaz ochránců přírody. Součástí doprovodného programu jsou pěstitelské přednášky, seznámení s odrůdami v záchranném sortimentu a tradiční metody zpracování ovoce. Tentokrát se zaměříme na domácí třešňový džem. Výstava potrvá jen do soboty 25. června 2022. Obdivovatelé starých odrůd si mohou prohlédnout mezi jinými třešněmi také původní české odrůdy – Doupovskou, Klecanskou, Litoměřickou, Žalanku či pestrou Vlkovu srdcovku, které vyzrály v třešňových alejích či genofondových sadech do šťavnatých chutí. Žalanka a Litoměřická jsou původem z Českého Středohoří a bývají…

Více

Český svaz ochránců vykupuje již dvacátým rokem pozemky, aby zde umožnil přežití či návrat „přírody“, tedy nejrůznějších druhů rostlin a živočichů. Často je to mravenčí práce v naší vlastnicky velmi roztříštěné krajině. Každý metr však stojí za to. Díky příspěvkům stovek dárců, kteří podporují kampaň Místo pro přírodu (účet č. 9999922/0800; www.mistoproprirodu.cz) a nespočet hodin vyjednávání, které vedou lidé z místních pozemkových spolků, se během jara 2022 podařilo vykoupit dalších 1,56 hektaru. Za nejvýznamnější úspěch uplynulých měsíců lze považovat tři pozemky o celkové výměře 0,95 ha na Vlčím hrdle. Jde o komplex obnovených luk v nivě Moravy s pozůstatky starých…

Více