Autor: Compassion in World Farming

Česká pobočka mezinárodní organizace Compassion in World Farming (CIWF) spustila počátkem června petici vyzývající Vládu ČR a Parlament České republiky k ukončení krutého a zbytečného věznění hospodářských zvířat v klecích. Petice za konec doby klecové vznikla v souvislosti s nadcházejícím českým předsednictvím EU a navazuje na stejnojmennou úspěšnou Evropskou občanskou iniciativu, v níž 1,4 milionů občanů a občanek EU požadovalo ukončení klecových chovů pro prasnice, telata, králíky, slepice, křepelky či husy a kachny. Evropská komise se následně zavázala, že do roku 2023 předloží legislativní návrh na postupné a definitivní zrušení klecí v celé EU. Romana Šonková, vedoucí CIWF Česko, vysvětluje:…

Více