Archiv autora: Compassion in World Farming

Compassion in World Farming (CIWF) Česko a agentura werk.camp představují novou kampaň, jejímž jádrem je petice určená Parlamentu ČR za ukončení prodeje konzumních ryb v živém stavu. Inovativní kampaň, která jako jedna z prvních v České republice využívá ke komunikaci umělou inteligenci, si klade za cíl pod petici nasbírat dostatek podpisů, aby zákonodárce přiměla změnit legislativu a ušetřila zbytečného utrpení ryby, kterých se před Vánoci takto prodá odhadem přes 1,5 milionu. „V současné době je zákazníkovi běžně umožněno zakoupit si rybu, určenou pro konzumaci, v živém stavu. Poté je možno ji po libovolně dlouhou dobu přenášet bez vody a následně…

Více

U příležitosti letošního Světového dne chobotnic spojily své síly nevládní organizace nejen z Evropy v čele s Compassion in World Farming. Tato skupina 37 organizací a odborníků zaslala společný dopis Evropské komisi, ve kterém upozorňuje, že chobotnice jsou „naprosto nevhodné pro velkochov a s rozvojem takového odvětví jsou spojeny vážné problémy v oblasti udržitelností a welfare (životní pohody) zvířat“. Signatáři upozorňují také, že povolení této praxe by bylo v rozporu s vlastní strategií EU pro udržitelnou produkci potravin, a vyzývají k zákazu dovozu produktů z chobotnic chovaných na farmách. Tento krok následuje po oznámení společnosti Nueva Pescanova, že plánuje otevřít…

Více

U příležitosti Mezinárodního dne OSN zaměřeného na snižování potravinových ztrát a plýtvání potravinami byla zahájena registrace na mezinárodní konferenci Extinction or Regeneration (Vyhynutí nebo regenerace) a byli oznámeni řečníci světové úrovně, kteří na této významné konferenci, věnované přeměně potravinových systémů, vystoupí. Jsou mezi nimi ekolog a spisovatel Carl Safina, vědkyně a aktivistka doktorka Vandana Shiva, ředitelka Centra pro potravinovou politiku londýnské City University profesorka Corinna Hawkesová, spisovatel, aktivista a akademik profesor Raj Patel a zvláštní zpravodaj OSN pro extrémní chudobu a lidská práva profesor Olivier De Schutter. Konference Extinction or Regeneration, kterou pořádá organizace Compassion in World Farming ve spolupráci…

Více

Compassion in World Farming (CIWF) ve spolupráci s organizacemi IPES-Food, Birdlife International a dalšími partnery oznamuje konání mezinárodní konference, která poskytne platformu pro odborníky a odbornice z celého světa, aby sdíleli řešení k přeměně globálního potravinového systému.  Konference Extinction or Regeneration (Vyhynutí nebo regenerace), která se bude konat 11. a 12. května 2023 v Londýně, nabídne jednotlivcům, organizacím, společnostem a dalším odborníkům příležitost představit řešení pro transformaci našich globálních potravinových a zemědělských systémů ku prospěchu lidí, zvířat a celé planety. Tato významná mezinárodní konference bude probíhat jako hybridní akce – v konferenčním centru QEII Conference Centre v Londýně a také…

Více

Česká pobočka mezinárodní organizace Compassion in World Farming (CIWF) spustila počátkem června petici vyzývající Vládu ČR a Parlament České republiky k ukončení krutého a zbytečného věznění hospodářských zvířat v klecích. Petice za konec doby klecové vznikla v souvislosti s nadcházejícím českým předsednictvím EU a navazuje na stejnojmennou úspěšnou Evropskou občanskou iniciativu, v níž 1,4 milionů občanů a občanek EU požadovalo ukončení klecových chovů pro prasnice, telata, králíky, slepice, křepelky či husy a kachny. Evropská komise se následně zavázala, že do roku 2023 předloží legislativní návrh na postupné a definitivní zrušení klecí v celé EU. Romana Šonková, vedoucí CIWF Česko, vysvětluje:…

Více