Archiv autora: European Comission

Hledáte pro začátek školního roku nový projekt, který by vaše studenty zaujal a zároveň je naučil více o demokracii v Evropské unii? Pak čtěte dále… Evropská komise se inspirovala evropskou občanskou iniciativou a s potěšením oznamuje zahájení soutěže ImagineEU. Co je úkolem studentů?   Studenti se v malých skupinách zamyslí nad změnou na evropské úrovni, která by podle nich zlepšila život všech občanů Evropské unie. Poté natočí video, v němž se o svou myšlenku podělí a pokusí se přesvědčit ostatní, aby je podpořili. https://citizens-initiative.europa.eu/schools/video-competition_cs?cmid=62f4ace8-ecf6-41fd-a803-f7419bcbe000 Kdo se může soutěže zúčastnit? Soutěže se mohou zúčastnit všichni studenti v rámci Evropské unie, kteří v současné…

Více

Cena evropského občana oceňuje iniciativy, které přispívají k evropské spolupráci a prosazování společných hodnot. Víte o projektu, který si zaslouží získat tuto cenu? Nyní ho můžete nominovat! Termín přihlašování byl prodloužen do 14. dubna! Letos bude zvláštní pozornost věnována projektům vyjadřujícím solidaritu mezi občany Evropské unie i jiných částí světa. V minulých letech cenu za Českou republiku získali např. Charita Znojmo za pomoc na Ukrajině, #Holkyzmarketingu, Výzkumný tým CIIRC ČVUT, nebo Dobrovolnické centrum MUNI POMÁHÁ založené při Masarykově univerzitě, nezisková organizace Post Bellum a Pražský studentský summit; nebo Charita ČR a mobilní HOSPIC Strom života. Jak se přihlásit Soukromé osoby, skupiny,…

Více

Pokračování konference o budoucnosti Evropy: zlom ve způsobu tvorby evropské politiky Konference skončila 2. prosince zpětnou vazbou, kterou uspořádaly evropské instituce pro občany, kteří se účastnili debat v rámci evropských a národních panelů, četných manifestací v regionech a na vícejazyčné digitální platformě konference. V Bruselu se sešlo více než 500 občanů, aby opět vyjádřili svá očekávání, vyslechli si odpovědi Evropského parlamentu, Rady ministrů a Komise a položili přímý dotaz svým zástupcům. Přestože mnohé z návrhů jsou již při tvorbě politik zohledňovány, zástupci všech tří institucí se zavázali v této činnosti pokračovat a otevřeně informovat o jejích výsledcích. Nejdůležitější okamžiky akce…

Více

Snižování emisí skleníkových plynů je klíčovou součástí strategie na ochranu udržitelných klimatických podmínek na Zemi. Pro zastavení klimatických změn je však nebytné kombinovat více přístupů, a to jak na osobní, tak celospolečenské úrovni, dodávají čeští ambasadoři Evropského klimatického paktu, kteří ochraně klimatu zasvětili svůj osobní i pracovní život. Snadné zapojení laiků do péče o klima umožňuje platforma Count Us In, jedna z aktivit Evropského klimatického paktu. Díky změnám na úrovni jednotlivců i organizací doposud společně snížili produkci emisí o 12 400 000 kg ekvivalentu CO2. Emise skleníkových plynů, mezi které se řadí oxid uhličitý nebo metan, jsou hlavním hybatelem klimatických…

Více