Autor: Fakulta humanitních studií UK

Cílem projektu, který v tuzemsku nemá obdoby, je rozvoj divadla utlačovaných. To pracuje s marginalizovanými skupinami. Projekt, který nese název „Divadlo utlačovaných – Empowerment pomocí kultury,“ byl podpořený grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP 2014–2021. Projekt zastřeší Fakulta humanitních studií UK (dále jen FHS UK) a bude realizován od jara 2021 do března 2023. K dalším cílům projektu patří rozšíření divadla utlačovaných na více cílových skupin a zvýšení povědomí o této metodě mezi profesionály v oblasti kultury, umění a sociální práce. Odbornou garantkou je Mgr. Dana Moree, Dr. z FHS UK, která se divadlu utlačovaných věnuje…

Více