Autor: ICF NEXT

V dnešní době, zejména od propuknutí pandemie onemocnění covid-19, stále více učitelů a žáků využívá k výuce a vzdělávání on-line nástroje. Rádi bychom upozornili na zajímavý zdroj vzdělávacích informací, jímž je Evropa pro školy. Jen v roce 2020 navštívilo tuto on-line interinstitucionální platformu EU, která je dostupná ve všech 24 oficiálních jazycích EU, více než 1,7 milionu Evropanů. Evropa pro školy nabízí stovky interaktivních vzdělávacích materiálů o EU, které jsou připraveny pro děti ve věku od 5 do 18 let, jejich učitele a rodiče. Evropa pro školy se zabývá 12 zájmovými oblastmi v EU, včetně životního prostředí a klimatických změn,…

Více