Autor: Jan Dolínek – výkonný ředitel EDUin, o. p. s.