Archiv autora: Jana Panáčková

Města Mělník, Zdiby a Ústí nad Labem se zapojila do inovativního projektu financovaného z Norských fondů, Tent Air, který má za cíl sledovat kvalitu ovzduší pomocí moderní senzorové technologie. Tento pokročilý systém umožňuje měření kvality ovzduší v reálném čase v různých částech města, což poskytuje přesné informace o zdrojích znečištění. Díky těmto výsledkům mohou města identifikovat konkrétní zdroje znečištění a vytvořit akční plány, které pomáhají zlepšit kvalitu ovzduší v daných oblastech. Tyto plány nejsou jen dalším povrchním řešením, ale jsou vytvářeny na základě přesných dat a výsledků z měření. V praxi to znamená, že díky projektu Ten Air se města…

Více