Autor: Kateřina Paličková

Rádi se účastníte venkovních akcí, ale máte pocit, že v zimě není moc co dělat? Chcete si popovídat s lidmi, zahřát si svaly a ještě udělat dobrý skutek? Pak přijďte na některou z akcí Víkendu pro přírodu! Začínáme již 15. 1. 2022. Víkend pro přírodu je kampaň Českého svazu ochránců přírody (ČSOP), v rámci které se v průběhu roku pořádají nejrůznější akce, na kterých se scházejí dobrovolníci a svou prací pomáhají naší krajině. Většinou se tedy jedná o kosení luk, prořezávání křovin nebo výsadbu stromů. Letošní rok začíná akcí pořádanou ČSOP Morava, která koná již 15.–16. ledna u obce Nenkovice.…

Více

Národní síť záchranných stanic, kterou koordinuje Český svaz ochránců přírody (ČSOP), opustila na počátku roku záchranná stanice v podkrkonošském Libštátu. Její území funkčně pokryly záchranné stanice Jaroměř, Huslík u Poděbrad a liberecká Archa. Změna byla dlouho připravovaná, a tak se na fungování sítě nijak vážně neprojevila. Ač na tento rok nejsou zajištěné finance, stanice nemohou svoji činnost přerušit. Už první den tohoto roku přijaly do péče několik těžce zraněných zvířat. Františkovi Včelákovi prošly rukama v jeho záchranné stanici v Libštátu tisíce zvířat. Zároveň se na konci 90. let podílel na vzniku Národní sítě záchranných stanic, která pokryla území celé republiky…

Více