Autor: Kateřina Sivoková

Od 11. do 25. července 2021 tráví skupina sedmi dobrovolníků dva týdny ekologickým zemědělstvím v Českých Kopistech poblíž historického města Terezín v severních Čechách. Workcamp pořádá INEX – Sdružení dobrovolných aktivit a Svobodný statek na soutoku o. p. s., který je členem komunitního hnutí Camphill. Na dobrovolnický projekt, neboli workcamp, přijelo pomáhat šest dobrovolníků ze Španělska a jeden z České republiky. Práce budou zahrnovat převážně odplevelování a základní zemědělské činnosti, jako je sklizeň a příprava zeleniny k přepravě a následnému prodeji či dodávce do Prahy a okolních regionů v rámci projektů komunitou podporovaného zemědělství. V rámci vzdělávacích a volnočasových aktivit…

Více