Archiv autora: Marek Šurkala

Turecká organizace GSM – Gençlik Servisleri Merkezi (GSM – Youth Services Center) připravila na období duben až září cyklus krátkodobých mezinárodních dobrovolnických projektů (tzv. workcampů), jejichž cílem bude pomoci zmírnit následky zemětřesení, které Turecko postihlo začátkem února. Skrze mezinárodní partnerství s českou organizací INEX – Sdružení dobrovolných aktivit (INEX) se do projektu Earthquake Solidarity budou moci zapojit i dobrovolníci z České republiky. Možnost přihlášení se na projekt se otevře 13. března. „Účastníci workcampu budou asistovat při přípravě provizorních obydlí, podílet se na programech psychosociální podpory, pořádat aktivity pro děti a mládež, pracovat se seniory a lidmi se znevýhodněními, kteří potřebují…

Více