Autor: Mladí delegáti do OSN

Pavel Linzer a Kryštof Stupka se společně chtějí soustředit na otázku zapojení mladých do veřejného prostoru na všech úrovních a zvyšování povědomí o OSN. Pavel za hlavní myšlenku svého mandátu považuje „uvažovat globálně a měnit svět lokálně“. V rámci něj chce proto upozorňovat na nutnost začít řešit celospolečenské problémy také na úrovni měst a obcí. Kryštof se během svého mandátu zaměří na lidská práva, rovnost a otázku just transition v kontextu klimatické změny. Společně musíme zajistit, aby cesta k zelenější společnosti byla založena na zásadách rovného zacházení tak, aby nikdo nebyl opomenut. Výběrem nových delegátů končí mandát delegátek Simony Petrů…

Více