Autor: MŠMT

Zastoupení žen v politice ve většině zemí včetně České republiky zaostává. Přesto, že se situace postupně zlepšuje, statistiky ukazují, že ženy zůstávají nadále nedostatečně zastoupené v politice i veřejném životě na místní, národní i evropské úrovni. Pozitivním trendem je situace v Evropském parlamentu, kde s každými volbami počet europoslankyň stoupá a v současném – devátém funkčním období je historicky nejvyšší. A jak je to se ženami, které nejsou v médiích vidět, ale i díky jejich práci se daří České republice naplňovat priority současného předsednictví v Radě EU?  V průběhu předsednictví vám představíme formou medailonků každý měsíc jednu z nich, přičemž všechny odpoví na stejné anketní…

Více

Dne 6. října 2022 od 17 hod. se v Národním pedagogickém muzeu (Valdštejnská 20, Praha 1) konala vernisáž výstavy Pravěk k tabuli! Jak si pračlověk cestu do škol našel, která se zabývá historií výuky o našich nejstarších dějinách. Výstava je veřejnosti otevřena od 7. října 2022 do 3. září 2023. Výstava je zpřístupněna ve všech přízemních prostorách muzea včetně sklepení, kde se nachází unikátní, interaktivní jeskyně lovců mamutů. Vernisáže se účastnili zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – náměstkyně pro řízení sekce ekonomické a legislativní, Mgr. Pavla Katzová a státní tajemník PhDr. Jindřich Fryč, který vernisáž otevřel těmito slovy: „Výstava ukazuje, jak významnou roli učitelé sehrávali při výuce o kulturním dědictví našich zemí od 19. století až po současnost a zároveň…

Více

V odpoledních hodinách 28. listopadu 2022 se v Bruselu uskutečnilo jednání Rady EU pro mládež, kterému předsedal ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš. Ministři ze všech členských zemí EU se sešli ke schválení dokumentu předloženého českým předsednictvím a k diskuzi na téma mezigeneračního dialogu a výsledků a odkazu Evropského roku mládeže. Před samotným jednáním Rady proběhla v rámci 9. cyklu Dialogu EU s mládeží neformální snídaně mladých lidí z ČR, Francie, Švédska a Španělska s ministry zmíněných zemí, a komisařkou Mariyí Gabriel. Hlavním tématem snídaně byla podpora mezigenerační solidarity prostřednictvím práce s mládeží v reakci na současné výzvy. Po…

Více

Už za týden, přesně na Mikuláše, se uskuteční jedna z největších konferencí českého předsednictví, a to závěrečná konference k  Evropskému roku mládeže „Claim the Future“. V Evropském parlamentu v Bruselu se setká na 750 lidí, kteří budou diskutovat o budoucnosti, o svých prioritách i vizích, přičemž mladí lidé budou poprvé zapojeni i přímo do organizace této unikátní akce. Jak toto setkání dopadne a jaké budou výsledky diskuse samotné mládeže, budou moci zájemci sledovat i prostřednictvím streamu. Proč závěrečnou konferenci mládeže sledovat, vám v rozhovoru sdělí Nguyen Van Anh z programového a koordinačního oddělení pod Odborem Evropské unie MŠMT, která je…

Více

Z důvodu identifikace dopadů probíhajícího válečného konfliktu na Ukrajině na český vzdělávací systém vyhodnotilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy přednostně některé klíčové údaje z pravidelného podzimního sběru dat. Celkově bylo k 30. září 2022 v českých mateřských, základních a středních školách 50 285 dětí a žáků ukrajinských uprchlíků a tvořili tak podíl 2,7 procenta. Celkový počet dětí a žáků v mateřských, základních a středních školách a konzervatořích činí ve školním roce 1 850 696. V případě základních škol počet dětí a žáků po dvaceti letech opět překonal hranici jednoho milionu, čemuž zde významně napomohlo právě i více než 39 478 ukrajinských uprchlíků. Cizinci s ukrajinským státním občanstvím se…

Více

Přípravy jedné z největších konferencí českého předsednictví jsou v plném proudu. Cílem Závěrečné konference k Evropskému roku mládeže „Claim the Future“, která se uskuteční přímo na Mikuláše 6. prosince v Evropském parlamentu v Bruselu, je propojovat aktivity mladých lidí napříč celou Evropskou unií a dát jim šanci být slyšet. Konference se zúčastní na 750 lidí, další zájemci ji můžou sledovat prostřednictvím streamu. Do samotného konání konference vám na webu i na sociálních sítích MŠMT budeme představovat také zákulisí příprav této největší letošní akce mladých pro mladé. Cílem jedné z největších konference pro mládež je uzavřít Evropský rok mládeže 2022, zaměřit se na jeho odkaz a představit…

Více

Náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Miller se dnes sešel s unijními zákonodárci a stakeholdery na jednání v Evropském parlamentu na téma „Mentoring in Europe“ – Building a society of engagement to reduce social inequalities aby společně identifikovali a prodiskutovali klíčové otázky spojené s tématem mentoringu týkající se jeho využití a potenciálu nejen v oblasti vzdělávání. Jednání hostila europoslankyně z frakce Renew Europe Ilana Cicurel. Jednání je spoluorganizováno s organizací Mentoring in Europe a záznam živého vysílání najdete na odkazu: Mentoring in Europe: Building a Society of Engagement to Reduce Social Inequalities :: Livecasts Celý článek si můžete přečíst zde:…

Více

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš oficiálně zveřejnil tým odborníků, kteří mu budou v rámci svých expertních kompetencí radit během působení ve funkci. „Bez kvalitního týmu je velice složité uspět ve vedení jakékoliv instituce. Jsem proto rád, že se mi podařilo domluvit se s řadou kvalitních osobností napříč různými segmenty vzdělávání, kteří jsou ochotni spolupracovat na rozvoji českého školství,“ řekl ministr školství Vladimír Balaš. Seznam odborníků a jejich krátké charakteristiky najdete zde: https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/tym-poradcu-ministra-balase

Více

Náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Miller včera jednal s ministry Ukrajiny, Lotyšska, Estonska, Litvy a státním tajemníkem Polska o vzdělávání ukrajinských dětí v zemích EU. Cílem setkání bylo upřesnit režim, v jakém se děti v jednotlivých státech učí v rámci povinné školní docházky v kombinaci s ukrajinskou distanční výukou a poskytnout větší jistotu pro uznání výsledků vzdělávání při návratu na Ukrajinu. Zástupci evropských států projednávali největší výzvy spojené s výukou ukrajinských dětí. Hovořili o nutnosti zajistit ukrajinským dětem takové vzdělání, které jim otevře co nejširší možné uplatnění, a to bez ohledu na to, zda zůstanou v zemích EU,…

Více

Až 40 milionů korun rozdělí MŠMT mezi církevní školy a školská zařízení v rámci výzvy na poskytování vzdělávání a školských služeb pro děti, žáky a studenty uprchlé z Ukrajiny v souvislosti s letošním ozbrojeným konfliktem. O finanční dotaci na aktivity s ukrajinskými uprchlíky, realizované od 1. března do 31. prosince 2022, mohou církevní školy (mateřské, základní, střední a vyšší odborné) a školská zařízení žádat do 11. listopadu 2022. Jedná se o úhradu neinvestičních nákladů, která bude vyplacena i zpětně. Důvodem vyhlášení výzvy je skutečnost, že „nové výkony“, které nesouvisejí se změnami kapacity školy či školského zařízení, nejsou v případě církevního…

Více