Archiv autora: MŠMT

Dům zahraniční spolupráce (DZS) se v rámci iniciativy Study in Czechia již 20 let zabývá působením zahraničních studentů v Česku. V nejnovějším výzkumu se dozvídáme o jejich motivaci k výběru Česka jako studijní destinace a vnímání průběhu studia. Výzkum se zaměřil na témata podpory zahraničních studentů před příjezdem, kvalitu českých vysokoškolských studijních programů a na služby a životní podmínky pro zahraniční studenty. Study in Czechia dlouhodobě reprezentuje Česko jako inovativní zemi pro studium i vědu. Skrze program Czechia Alumni udržuje také kontakt se zahraničními absolventy českých vysokých škol, rozvíjí jejich vztah k Česku a posiluje tak image země v zahraničí. Realizace výzkumu mezi zahraničními…

Více

Od 1. února 2024 se mohou zájemci hlásit na střední školy elektronicky. Všechny informace k letošním přijímacím zkouškám jsou samozřejmě také na webu www.prihlaskynastredni.cz a na webu MŠMT: Přijímání do středního vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, MŠMT ČR Pokud byste si nevěděli s něčím rady, pomohou instruktážní videa. Odkazy na videa: ·        video k vysvětlení algoritmu, kterým budou rozřazováni žáci na školy dle výsledků a priorit: NOVÝ ALGORITMUS pro přijímací zkoušky ·        video pro rodiče vysvětlující novinky v letošním přijímacím řízení: Informace pro rodiče a žáky o elektronickém přihlašování na střední školy ·        video pro rodiče vysvětlující vyplnění přihlášky v elektronickém systému DiPSy – varianta Bankovní identita: DiPSy elektronická přihláška ·        video pro…

Více

Kdy budou prázdniny ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve školním roce 2024/2025? Organizace školního roku 2024/2025 v ZŠ,SŠ, ZUŠ a konzervatořích Vyučování ve školním roce 2024/2025 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září 2024. Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na úterý 29. října a středu 30. října 2024.Vánoční prázdniny začínají v pondělí 23. prosince 2024 a končí v pátek 3. ledna 2025. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2025.Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno ve čtvrtek 30. ledna 2025.Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2025.Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy…

Více

Ministerstvo školství vyvěsilo na svých stránkách sedmero doporučení pro učitele, jak se bavit s žáky a studenty o včerejší tragédii. Rady prý mohou využít i rodiče a příbuzní během vánočních svátků. Ministerstvo školství vyvěsilo na svých stránkách sedmero doporučení nejen pro učitele. „Ujistěte své žáky, že jsou v bezpečí, a ujistěte je, že jste tady pro ně, že se na vás mohou s každou svou otázkou obrátit, že jste připraveni bavit se o jejich emocích a pocitech. Je třeba žáky ubezpečit, že pocity smutku, nejistoty i strachu jsou naprosto pochopitelné a že jste připraveni jim pomoci se ve složitém světě zorientovat,“ stojí v doporučení. Zejména by si měli učitelé všímat, v jakém emočním stavu žáci jsou…

Více

MŠMT pokračuje v podpoře ukrajinských asistentů pedagoga i jazykového vzdělávání Ukrajinců tak, aby docházelo k jejich úspěšné integraci. Podpora tak byla schválena i pro období od začátku nového školního roku do konce kalendářního roku. Na asistenty půjde pro toto období téměř 116 milionů korun, na jazykové vzdělávání v oblasti vysokoškolského vzdělávání přes 12 milionů korun. Podpora ukrajinských asistentů pedagoga pokračuje na stejném principu, jak tomu bylo ve školním roce 2022/23. Platí tedy, že tato pozice bude financována ze státního rozpočtu v případě, že bude ukrajinský asistent působit ve třídě, která má nejvýše 50 procent cizinců, pokud škola současně splní stanovené minimální počty cizinců. „Předpokládaná…

Více

Kdy budou prázdniny ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve školním roce 2023/2024? Období školního vyučování a období prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci školního roku 2023/2024 vycházejí z výše uvedených právních předpisů. Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 4. září 2023. Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na…

Více

Předseda vlády Petr Fiala dne 4. května 2023 uvedl do funkce nového ministra školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláše Beka, který ve vládě dosud zastával roli ministra pro evropské záležitosti. Původní profesí vysokoškolský pedagog a emeritní rektor převzal řízení ministerstva školství po Vladimíru Balašovi, který na funkci ze zdravotních důvodů rezignoval. „Poděkoval jsem odcházejícímu ministrovi Balašovi za jeho práci v resortu, kdy za necelý rok ve funkci zvládl hned několik velmi nelehkých úkolů. Nového pana ministra Beka znám velmi dobře, zhruba 20 let, a to profesně i lidsky. Přesně ví, do čeho přichází a co ho čeká, vzděláváním se zabývá celý…

Více

Doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. se stal  ministrem školství, mládeže a tělovýchovy dne 4. května 2023. * 22. dubna 1964 ve Šternberku Po maturitě na gymnáziu v roce 1982 se zapsal ke studiu hudebních věd na tehdejší brněnské Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, dnes Masarykově univerzitě. Po absolvování pokračoval ve studiu na Karlově univerzitě v Praze, kde získal doktorát. Během tohoto studia absolvoval půlroční studijní pobyt v Německu na berlínské Humboldtově univerzitě. Po studiích působil jako odborný asistent na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, v roce 1994 pak také jako „visiting lecturer“ na Royal Holloway College Univerzity v Londýně. Od roku 1999 vyučuje na…

Více

Dne 24. 2. 2023 jsme si připomněli už rok od vojenského vpádu Ruska na Ukrajinu. Od té doby uprchly ze země více než čtyři miliony osob, z toho na půl milionu do České republiky. V současnosti se tak vzdělává navíc oproti stávající ukrajinské menšině v českých mateřských školách téměř sedm tisíc ukrajinských dětí s udělenou dočasnou ochranou, v základních školách je pak takových žáků 40 tisíc. Střední školy a konzervatoře navštěvuje na tři a půl tisíce z nich a stejný počet pak studuje i na českých vysokých školách. MŠMT reagovalo na konflikt na Ukrajině téměř obratem a pro ukrajinské uprchlíky…

Více

České ženy v zákulisí předsednictví ČR v Radě EU: Zdeňka Mašková Zdeňka Mašková z Odboru Evropské unie, konkrétně z Oddělení politik Evropské unie MŠMT, která se oblasti mládeže včetně mezigeneračního dialogu věnuje na úřadu přes šestnáct let. https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ceske-zeny-v-zakulisi-predsednictvi-cr-v-rade-eu-zdenka České ženy v zákulisí předsednictví ČR v Radě EU: Alice Krutilová ředitelka Odboru pro předsednictví ČR v Radě EU Alice Krutilová. https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ceske-zeny-v-zakulisi-predsednictvi-cr-v-rade-eu-alice České ženy v zákulisí předsednictví ČR v Radě EU: Eva Hrnčířová současná tisková mluvčí Stálého zastoupení ČR při EU, a také českého předsednictví v Radě EU Eva Hrnčířová. https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ceske-zeny-v-zakulisi-predsednictvi-cr-v-rade-eu-eva České ženy v zákulisí předsednictví ČR v Radě EU: Táňa Hálová Perglová…

Více