Autor: MŠMT

MŠMT pokračuje v podpoře ukrajinských asistentů pedagoga i jazykového vzdělávání Ukrajinců tak, aby docházelo k jejich úspěšné integraci. Podpora tak byla schválena i pro období od začátku nového školního roku do konce kalendářního roku. Na asistenty půjde pro toto období téměř 116 milionů korun, na jazykové vzdělávání v oblasti vysokoškolského vzdělávání přes 12 milionů korun. Podpora ukrajinských asistentů pedagoga pokračuje na stejném principu, jak tomu bylo ve školním roce 2022/23. Platí tedy, že tato pozice bude financována ze státního rozpočtu v případě, že bude ukrajinský asistent působit ve třídě, která má nejvýše 50 procent cizinců, pokud škola současně splní stanovené minimální počty cizinců. „Předpokládaná…

Více

Kdy budou prázdniny ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve školním roce 2023/2024? Období školního vyučování a období prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci školního roku 2023/2024 vycházejí z výše uvedených právních předpisů. Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 4. září 2023. Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na…

Více

Předseda vlády Petr Fiala dne 4. května 2023 uvedl do funkce nového ministra školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláše Beka, který ve vládě dosud zastával roli ministra pro evropské záležitosti. Původní profesí vysokoškolský pedagog a emeritní rektor převzal řízení ministerstva školství po Vladimíru Balašovi, který na funkci ze zdravotních důvodů rezignoval. „Poděkoval jsem odcházejícímu ministrovi Balašovi za jeho práci v resortu, kdy za necelý rok ve funkci zvládl hned několik velmi nelehkých úkolů. Nového pana ministra Beka znám velmi dobře, zhruba 20 let, a to profesně i lidsky. Přesně ví, do čeho přichází a co ho čeká, vzděláváním se zabývá celý…

Více

Doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. se stal  ministrem školství, mládeže a tělovýchovy dne 4. května 2023. * 22. dubna 1964 ve Šternberku Po maturitě na gymnáziu v roce 1982 se zapsal ke studiu hudebních věd na tehdejší brněnské Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, dnes Masarykově univerzitě. Po absolvování pokračoval ve studiu na Karlově univerzitě v Praze, kde získal doktorát. Během tohoto studia absolvoval půlroční studijní pobyt v Německu na berlínské Humboldtově univerzitě. Po studiích působil jako odborný asistent na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, v roce 1994 pak také jako „visiting lecturer“ na Royal Holloway College Univerzity v Londýně. Od roku 1999 vyučuje na…

Více

Dne 24. 2. 2023 jsme si připomněli už rok od vojenského vpádu Ruska na Ukrajinu. Od té doby uprchly ze země více než čtyři miliony osob, z toho na půl milionu do České republiky. V současnosti se tak vzdělává navíc oproti stávající ukrajinské menšině v českých mateřských školách téměř sedm tisíc ukrajinských dětí s udělenou dočasnou ochranou, v základních školách je pak takových žáků 40 tisíc. Střední školy a konzervatoře navštěvuje na tři a půl tisíce z nich a stejný počet pak studuje i na českých vysokých školách. MŠMT reagovalo na konflikt na Ukrajině téměř obratem a pro ukrajinské uprchlíky…

Více

České ženy v zákulisí předsednictví ČR v Radě EU: Zdeňka Mašková Zdeňka Mašková z Odboru Evropské unie, konkrétně z Oddělení politik Evropské unie MŠMT, která se oblasti mládeže včetně mezigeneračního dialogu věnuje na úřadu přes šestnáct let. https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ceske-zeny-v-zakulisi-predsednictvi-cr-v-rade-eu-zdenka České ženy v zákulisí předsednictví ČR v Radě EU: Alice Krutilová ředitelka Odboru pro předsednictví ČR v Radě EU Alice Krutilová. https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ceske-zeny-v-zakulisi-predsednictvi-cr-v-rade-eu-alice České ženy v zákulisí předsednictví ČR v Radě EU: Eva Hrnčířová současná tisková mluvčí Stálého zastoupení ČR při EU, a také českého předsednictví v Radě EU Eva Hrnčířová. https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ceske-zeny-v-zakulisi-predsednictvi-cr-v-rade-eu-eva České ženy v zákulisí předsednictví ČR v Radě EU: Táňa Hálová Perglová…

Více

Zveme Vás ke sledování jedné z největších konferencí českého předsednictví v Radě EU – Závěrečné konference k Evropskému roku mládeže „Claim the Future“, která se uskuteční přímo na Mikuláše 6. prosince v Evropském parlamentu v Bruselu. (in english: https://www.adam.cz/claim-the-future-on-december-6-the-european-year-of-youths-closing-conference/) Evropská komise vyhlásila rok 2022 Evropským rokem mládeže, jehož cílem je propojit aktivity mladých lidí napříč celou Evropskou unií a dát jim šanci být slyšet. Konference Claim the Future slavnostně uzavře rok věnovaný mladým lidem, zaměří se na jeho odkaz a představí kontinuitu činností a iniciativ zaměřených na mládež. Konference se na místě zúčastní více než 750 lidí, další zájemci ji mohou sledovat prostřednictvím STREAMU Termín:               6. prosince 2022 Čas:                      09:00-16:00 Místo:                 Evropský parlament, Brusel Témata:…

Více

MŠMT vydalo 1. prosince 2022 důležitý dokument připomínající odkaz humanisty a učitele národů Jana Amose Komenského a současně odsuzující ruskou agresi na Ukrajině – Komenského deklaraci. (MEYS issued the Komenský Declaration on the Russian aggression in Ukraine) Ta je prohlášením České republiky připomínajícím hlavní hodnoty a principy, za kterými Komenský stál, a to humanismus, respekt k lidským právům a vzdělání dostupné pro všechny, a také vyzývajícím demokratické země a jejich občany, aby si uvědomili svoji povinnost bránit hodnoty, na kterých naše civilizace po staletí stojí. Deklaraci podpořily Slovinsko, Chorvatsko, Litva, Estonsko, Finsko, Nizozemsko a Portugalsko. Země které se dále připojí,…

Více

Zastoupení žen v politice ve většině zemí včetně České republiky zaostává. Přesto, že se situace postupně zlepšuje, statistiky ukazují, že ženy zůstávají nadále nedostatečně zastoupené v politice i veřejném životě na místní, národní i evropské úrovni. Pozitivním trendem je situace v Evropském parlamentu, kde s každými volbami počet europoslankyň stoupá a v současném – devátém funkčním období je historicky nejvyšší. A jak je to se ženami, které nejsou v médiích vidět, ale i díky jejich práci se daří České republice naplňovat priority současného předsednictví v Radě EU?  V průběhu předsednictví vám představíme formou medailonků každý měsíc jednu z nich, přičemž všechny odpoví na stejné anketní…

Více

Dne 6. října 2022 od 17 hod. se v Národním pedagogickém muzeu (Valdštejnská 20, Praha 1) konala vernisáž výstavy Pravěk k tabuli! Jak si pračlověk cestu do škol našel, která se zabývá historií výuky o našich nejstarších dějinách. Výstava je veřejnosti otevřena od 7. října 2022 do 3. září 2023. Výstava je zpřístupněna ve všech přízemních prostorách muzea včetně sklepení, kde se nachází unikátní, interaktivní jeskyně lovců mamutů. Vernisáže se účastnili zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – náměstkyně pro řízení sekce ekonomické a legislativní, Mgr. Pavla Katzová a státní tajemník PhDr. Jindřich Fryč, který vernisáž otevřel těmito slovy: „Výstava ukazuje, jak významnou roli učitelé sehrávali při výuce o kulturním dědictví našich zemí od 19. století až po současnost a zároveň…

Více