Archiv autora: MŠMT

Náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Miller včera jednal s ministry Ukrajiny, Lotyšska, Estonska, Litvy a státním tajemníkem Polska o vzdělávání ukrajinských dětí v zemích EU. Cílem setkání bylo upřesnit režim, v jakém se děti v jednotlivých státech učí v rámci povinné školní docházky v kombinaci s ukrajinskou distanční výukou a poskytnout větší jistotu pro uznání výsledků vzdělávání při návratu na Ukrajinu. Zástupci evropských států projednávali největší výzvy spojené s výukou ukrajinských dětí. Hovořili o nutnosti zajistit ukrajinským dětem takové vzdělání, které jim otevře co nejširší možné uplatnění, a to bez ohledu na to, zda zůstanou v zemích EU,…

Více

Až 40 milionů korun rozdělí MŠMT mezi církevní školy a školská zařízení v rámci výzvy na poskytování vzdělávání a školských služeb pro děti, žáky a studenty uprchlé z Ukrajiny v souvislosti s letošním ozbrojeným konfliktem. O finanční dotaci na aktivity s ukrajinskými uprchlíky, realizované od 1. března do 31. prosince 2022, mohou církevní školy (mateřské, základní, střední a vyšší odborné) a školská zařízení žádat do 11. listopadu 2022. Jedná se o úhradu neinvestičních nákladů, která bude vyplacena i zpětně. Důvodem vyhlášení výzvy je skutečnost, že „nové výkony“, které nesouvisejí se změnami kapacity školy či školského zařízení, nejsou v případě církevního…

Více

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš odletěl ve dnech 22.–24. srpna na Ukrajinu. Během návštěvy se setkal se svým ukrajinským protějškem Serhiyem Shkarletem, navštívil ukrajinské univerzity, ale i válkou zničené školy a školky. Na brífinku konaném 25. srpna seznámil ministr s detaily své návštěvy novináře. Jednání s ministrem vzdělávání a vědy Serhiyem Shkarletem potvrdilo velmi dobré vztahy mezi oběma státy nejen v oblasti vzdělávání. „Velice si ceníme pomoci, kterou vaše země poskytuje ukrajinským dětem, studentům a pedagogům. Ta je o to cennější, že Česká republika zohlednila situaci Ukrajiny také ve svých předsednických prioritách. Vážíme si možnosti účastnit se vybraných…

Více

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš přijal pozvání ukrajinského ministerstva školství k návštěvě Ukrajiny. V průběhu úterý 23. 8. tam bude jednat o pomoci, kterou poskytuje Česká republika ukrajinským žákům a studentům v oblasti vzdělávání a možnostech další spolupráce. Informovala o tom tisková mluvčí MŠMT Aneta Lednová. Už na cestě do Kyjeva ministr Balaš navštívil Lvovskou národní univerzitu Ivana Franka, kde hovořil s vedením univerzity. „Jsem upřímně rád, že jsem mohl navštívit právě univerzitu ve Lvově, kde mimo jiné studoval autor Mezinárodní listiny lidských práv, termínu „zločiny proti lidskosti“ a zakladatel moderního mezinárodního práva v oblasti lidských práv Hersch Lauterpacht.…

Více

V rámci Erasmus+ mohou organizace žádat o podporu k zahraničním výjezdům a navázat spolupráci se zahraničními partnery. Evropská komise každý rok zveřejňuje příručku programu. Dokument neslouží jen jako manuál pro žadatele, ale podrobně popisuje aktuální cíle, priority a aktivity programu. S příručkou by se proto měli seznámit nováčci i zkušenější koordinátoři projektů. Všechny podrobnosti, typy programů, priority pro období 2021–2027 a další podrobnosti najdete v článku: https://www.dzs.cz/program/erasmus/projekty-granty

Více

Do 15. září 2022 lze podávat žádosti v rámci výzvy „Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022 září – prosinec 2022“, která je zacílena na děti cizince od 3 do 18 let. Celková alokace Výzvy je 200 000 000 Kč. Adaptační skupiny jsou zaměřené na snižování negativních dopadů spojených s válečným konfliktem a jsou určeny pro děti: • od 3 do 5 let, které nenavštěvují mateřskou školu, • od 5 do 6 let, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, které nenavštěvují mateřskou školu ani přípravnou třídu ZŠ a vízum jim bylo vydáno po 1. červnu 2022 nebo…

Více

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (UMPRUM) ve spolupráci s Úřadem vlády ČR a dalšími vládními institucemi připravila u příležitosti českého předsednictví v Radě Evropské unie výstavu s názvem „Design a transformace. Příběhy českého designu 1990–2020“, kterou bude dále rozvíjet doprovodný program – přednášky, workshopy a hudební produkce. Výstavní prezentaci větší části zastoupených projektů bude od září až do konce roku 2022 možné vidět v Design Museu v Bruselu, menší část hostí Pražský dům v Bruselu. Zde se v instalaci Česká krajina představí díla profesorů a studentů pražské UMPRUM. Jejím cílem je představit významné české podniky, jejichž úspěchy vyplývají mimo jiné ze spolupráce se špičkovými českými i světovými…

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vypsalo po začátku ruské agrese na Ukrajině několik podpůrných výzev s cílem podpořit adaptaci a integraci dětí uprchlíků do české společnosti a našeho vzdělávacího systému. Hlavním záměrem výzev byla jak jazyková, tak adaptační podpora. Z předběžných informací vyplývá, že se aktivit podpořených ze tří klíčových výzev zúčastní téměř 30 tisíc ukrajinských dětí, dalších více než 3 tisíce středoškoláků bylo podpořeno prostřednictvím intenzivních jazykových kurzů. Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny a prázdninové jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny realizuje v současné době 389 organizátorů s podporou v celkové částce 245,6 mil.…

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy realizovalo na konci června v pořadí již druhé mimořádné šetření s cílem zjistit některé z podstatných údajů ve vazbě na integraci žáků z Ukrajiny do českého vzdělávacího systému. Prvn šetření bylo realizováno již v dubnu tohoto roku. Do druhého mimořádného šetření se aktivně zapojilo 8 610 škol (tj. 99,8 % z oslovených), z toho 5 398 mateřských škol (MŠ), 4 222 základních škol (ZŠ), 1 284 středních škol (SŠ), 18 konzervatoří a 167 vyšších odborných škol (VOŠ) a vyplynuly z něj zejména tyto skutečnosti, které se vztahují ke končícímu školnímu roku: V českých školách pracovalo…

Více

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš představil 13. července 2022 Výboru pro kulturu a vzdělávání a Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku Evropského parlamentu priority českého předsednictví v Radě EU v oblastech vzdělávání, mládeže, sportu, výzkumu a inovací. Evropští poslanci ocenili zejména plány českého předsednictví na podporu běženců z Ukrajiny, a to ve všech oblastech spadajících do agendy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Zejména apel ministra Balaše na nutnost zajistit kvalitní vzdělání pro všechny, včetně dětí přicházejících z Ukrajiny, vzbudil pozitivní ohlas. Obdobně zdůraznil i potřebu podpory kariér ukrajinských vědců a inovátorů prchajících před ruskou vojenskou agresí ze strany…

Více