Autor: MŠMT

V rámci Erasmus+ mohou organizace žádat o podporu k zahraničním výjezdům a navázat spolupráci se zahraničními partnery. Evropská komise každý rok zveřejňuje příručku programu. Dokument neslouží jen jako manuál pro žadatele, ale podrobně popisuje aktuální cíle, priority a aktivity programu. S příručkou by se proto měli seznámit nováčci i zkušenější koordinátoři projektů. Všechny podrobnosti, typy programů, priority pro období 2021–2027 a další podrobnosti najdete v článku: https://www.dzs.cz/program/erasmus/projekty-granty

Více

Do 15. září 2022 lze podávat žádosti v rámci výzvy „Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022 září – prosinec 2022“, která je zacílena na děti cizince od 3 do 18 let. Celková alokace Výzvy je 200 000 000 Kč. Adaptační skupiny jsou zaměřené na snižování negativních dopadů spojených s válečným konfliktem a jsou určeny pro děti: • od 3 do 5 let, které nenavštěvují mateřskou školu, • od 5 do 6 let, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, které nenavštěvují mateřskou školu ani přípravnou třídu ZŠ a vízum jim bylo vydáno po 1. červnu 2022 nebo…

Více

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (UMPRUM) ve spolupráci s Úřadem vlády ČR a dalšími vládními institucemi připravila u příležitosti českého předsednictví v Radě Evropské unie výstavu s názvem „Design a transformace. Příběhy českého designu 1990–2020“, kterou bude dále rozvíjet doprovodný program – přednášky, workshopy a hudební produkce. Výstavní prezentaci větší části zastoupených projektů bude od září až do konce roku 2022 možné vidět v Design Museu v Bruselu, menší část hostí Pražský dům v Bruselu. Zde se v instalaci Česká krajina představí díla profesorů a studentů pražské UMPRUM. Jejím cílem je představit významné české podniky, jejichž úspěchy vyplývají mimo jiné ze spolupráce se špičkovými českými i světovými…

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vypsalo po začátku ruské agrese na Ukrajině několik podpůrných výzev s cílem podpořit adaptaci a integraci dětí uprchlíků do české společnosti a našeho vzdělávacího systému. Hlavním záměrem výzev byla jak jazyková, tak adaptační podpora. Z předběžných informací vyplývá, že se aktivit podpořených ze tří klíčových výzev zúčastní téměř 30 tisíc ukrajinských dětí, dalších více než 3 tisíce středoškoláků bylo podpořeno prostřednictvím intenzivních jazykových kurzů. Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny a prázdninové jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny realizuje v současné době 389 organizátorů s podporou v celkové částce 245,6 mil.…

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy realizovalo na konci června v pořadí již druhé mimořádné šetření s cílem zjistit některé z podstatných údajů ve vazbě na integraci žáků z Ukrajiny do českého vzdělávacího systému. Prvn šetření bylo realizováno již v dubnu tohoto roku. Do druhého mimořádného šetření se aktivně zapojilo 8 610 škol (tj. 99,8 % z oslovených), z toho 5 398 mateřských škol (MŠ), 4 222 základních škol (ZŠ), 1 284 středních škol (SŠ), 18 konzervatoří a 167 vyšších odborných škol (VOŠ) a vyplynuly z něj zejména tyto skutečnosti, které se vztahují ke končícímu školnímu roku: V českých školách pracovalo…

Více

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš představil 13. července 2022 Výboru pro kulturu a vzdělávání a Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku Evropského parlamentu priority českého předsednictví v Radě EU v oblastech vzdělávání, mládeže, sportu, výzkumu a inovací. Evropští poslanci ocenili zejména plány českého předsednictví na podporu běženců z Ukrajiny, a to ve všech oblastech spadajících do agendy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Zejména apel ministra Balaše na nutnost zajistit kvalitní vzdělání pro všechny, včetně dětí přicházejících z Ukrajiny, vzbudil pozitivní ohlas. Obdobně zdůraznil i potřebu podpory kariér ukrajinských vědců a inovátorů prchajících před ruskou vojenskou agresí ze strany…

Více

Od pondělí 11. do středy 13. července probíhá v Praze EU konference mládeže, která je příležitostí pro mladé lidi prodiskutovat aktuální výzvy spojené s ideou udržitelné a inkluzivní Evropy. Mají také možnost diskutovat se zástupci národních a evropských institucí a dalších stran působících v oblasti mládeže. Za Českou republiku konferenci zahájil ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš, Evropskou komisi zastoupila generální ředitelka pro vzdělávání, mládež, sport a kulturu Evropské komise Themis Christophidou. Celá zpráva: https://www.msmt.cz/v-praze-jednaji-mladi-lide-z-cele-evropy-o-budoucnosti

Více

Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 4. září 2023. Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023.  Vánoční prázdniny začínají v sobotu 23. prosince 2023 a končí v úterý 2. ledna 2024. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024. Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno ve středu 31. ledna 2024.Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2024. Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:  Termín/Okres nebo obvod hl. města Prahy 5. 2. – 11. 2. 2024 Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov,…

Více

Předseda vlády Petr Fiala dnes uvedl do funkce nového ministra školství, mládeže a tělovýchovy Vladimíra Balaše. Ten převzal úřad po Petru Gazdíkovi, který na svou funkci k 30. červnu rezignoval. „Žádnou revoluci ve školství v plánu nemám, chci plynule navázat na práci svých předchůdců. Koncepce rozvoje školství, a to včetně Strategie 2030+, dle mého názoru jde správným směrem,“ řekl nový ministr školství Vladimír Balaš. „Jsem rád, že jsem dnes mohl poděkovat bývalému ministrovi Petru Gazdíkovi za práci, kterou zde na ministerstvu školství za posledních šest měsíců odvedl. Úkoly, které na nového ministra školství čekají, nejsou vůbec jednoduché. Jde o to…

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) hledá zástupce mladých lidí v České republice do Rady pro mládež, neformální a zájmové vzdělávání (dále jen „Rada“). Jedná se o poradní a iniciativní orgán ministra školství, mládeže a tělovýchovy, který zahajuje svoji činnost v souvislosti se schválenými Prioritami MŠMT pro roky 2022 a 2023 v oblasti mládeže v kontextu se Strategií 2030+. Pokud jste aktivní mladý občan České republiky, máte již nějaké zkušenosti v oblasti práce s dětmi a mládeží a mládežnických organizací, chcete zastupovat mladé lidi při vytváření politiky mládeže na národní úrovni a splňujete níže popsaná kritéria, neváhejte a přihlaste se…

Více