Autor: Nadace Proměny Karla Komárka

Nadace Proměny Karla Komárka pořádá po celý květen akci Měsíc školních zahrad. Jako člen Mezinárodní asociace školních hřišť a zahrad (ISGA) podporuje v České republice myšlenku širšího využití těchto venkovních prostor ve výuce. Nadace spolu s platformou Učíme se venku teď začíná lákat malé i velké k výuce na vzduch pomocí neotřelé živelné náplně. Čtyři rodiny živelných skřítků zasílají vždy na konci týdne dětem prosbu o pomoc. Zemní skřítky, kteří se ozvou jako první, vystřídají skřítci větrní a vodní. Jako poslední se ozvou sluneční skřítci. Sady her, vážící se k jednotlivým tematickým týdnům, jsou určené dětem od tří do sedmi let (tzv. průvodci skřítků)…

Více