Archiv autora: Nockostelů.cz

Do akce se letos podobně jako vloni přihlásilo více než 1850 kostelů a dalších prostor. Jsou mezi nimi románské rotundy i moderní kostely, velké chrámy i malé kaple, sakristie a zvonice, krypty nebo klášterní zahrady. Připraveno je letos přes 7500 programů. Někde se otvírá už odpoledne, jinde navečer, na většině míst je otevřeno dlouho do noci. https://www.nockostelu.cz/programy Připraveno je letos přes 7500 programů. Někde se otvírá už odpoledne, jinde navečer, na většině míst je otevřeno dlouho do noci. Někde jsou to prohlídky prostor, kam se běžně veřejnost nepodívá, jinde živá hudba v chrámových prostorách i na farních zahradách, prohlídky s průvodcem i tiché…

Více

Do prvního ročníku Noci kostelů v roce 2009 se zapojilo 25 kostelů, v letošním roce připravuje již více než 1850 kostelů v celé České republice nevšední program.  Videospot zpracovala Petra Dolíhalová, doprovodný audiospot byl vyroben ve studiu Radia Proglas

Více