Autor: Oddělení pro udržitelný rozvoj Úřadu vlády ČR