Autor: Petr Vaněk

S nástupem nového školního roku aktualizujeme koronavirová opatření pro běžnou spolkovou činnost (schůzky, výpravy, vzdělávací akce). Hlavní novinky ve zkratce Prokazování bezinfekčnosti není třeba pro akce do 20 osob. Platnost antigenního testu se pro potřeby volnočasových a spolkových aktivit prodlužuje ze 72 hodin na 7 dnů. Základní pravidla Střediska, oddíly, skupiny musí vést evidenci účasti na setkáních (musíme být schopni uvést, kdo a kdy byl přítomen, a jak jej kontaktovat) a uchovávat ji nejméně 30 dnů. Bez prokázání bezinfekčnosti se mohou scházet skupiny nejvýše 20 osob (bez ohledu na věk), a to uvnitř i venku. Je možné pořádat akce do počtu 1000 osob (uvnitř) nebo 2000 osob (venku). Každá přítomná osoba bez rozdílu věku…

Více