Autor: Redakce

Téma časopisu Archa č. 3/2022 zní: „Chybami se spolek učí“. Kdoví, třeba jde o unikátní příležitost právě pro Vás, pro Váš spolek, oddíl,  družinu, skupinu, kmen, klub apod., jak o sobě dát vědět.…? Jak známo, kdo nic nedělá, nic nezkazí. Chybovat je lidské. A není ostudou chybu udělat, ale nepřiznat si ji, nepoučit se z ní a opakovat ji. Jak jsou na tom v tomto ohledu organizace pracující s dětmi a mládeží? Redakce Archy přivítá Vaše tematické příspěvky, zkušenosti, postřehy, úvahy, příběhy, rady do života atp. Dát o sobě vědět, to není přece těžké. Text nemusí být vůbec dlouhý, stačí…

Více

Katolický kněz, teolog a filosof Tomáš Halík převzal v sobotu 12. března 2022 v kostele Grote Kerk v nizozemském Naardenu Cenu J. A. Komenského. Porota ocenila Tomáše Halíka „jako jednoho z nejvlivnějších duchovních a nezávislých myslitelů této doby, který slovem a činem naplňuje Komenského myšlenkové dědictví v moderním a podnětném duchu“. Laureát ve svém proslovu při udělení Ceny mimo jiné pronesl: “I my se dnes díváme do tváře smrti. Odložme brýle naivních iluzí, že jde jen o lokální válku kdesi daleko, že se Putin spokojí s dobytím Ukrajiny. Vladimir Putin, Hitler naší doby, postupuje podle plánu, který známe z dějin…

Více

Generál ve výslužbě Petr Pavel požádal občany o finanční podporu Ukrajiny prostřednictvím účtu, jímž disponuje  zastupitelský úřad Ukrajiny v ČR. Zprávu o tom přinesla některá média, kupř. ve svém online zpravodajství názorový internetový deník Forum 24. „To, co teď Ukrajinci potřebují, je vojenský materiál pro svou armádu,“ napsal na Twitteru Petr Pavel. Podle zprávy uveřejněné prostřednictvím ČTK v režimu PROTEXT (komerční sdělení) na zpravodajském serveru České noviny „zastupitelský úřad Ukrajiny v ČR disponuje bankovním účtem (304452700/0300), na který lze zaslat finanční obnos určený pro následný nákup obranného materiálu. Dárci tedy zašlou finanční dar přímo ukrajinskému zastupitelskému úřadu v ČR. Za shromážděné…

Více

V návaznosti na ruskou agresi na Ukrajině dnes (26. 2., pozn. red.) ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Gazdík uložil předsedovi Národní sportovní agentury (NSA) Filipu Neusserovi úkol, aby vyzval všechny sportovní svazy k neúčasti na vzájemných zápasech a jakýchkoliv sportovních soutěží s účastí ruských sportovních klubů.  Sdělila to tisková mluvčí MŠMT Aneta Lednová. „Telefonicky jsem se dnes (26. 2., pozn. red.) spojil také s polským ministrem sportu Kamilem Bortniczukem, se kterým jsem se dohodl na vzájemné koordinaci dalšího postupu národních reprezentací ve vztahu k ruské reprezentaci,“ řekl Petr Gazdík, ministr školství, mládeže a tělovýchovy. Zařadil: -maj-

Více

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy v reakci na válečný konflikt apeluje na žáky, studenty, ale i pedagožky a pedagogy, že slovní či fyzické útoky, šikana nebo snad lynčování kohokoliv za příslušnost k národnosti do škol nepatří. „Agresivní napadení Ukrajiny ruskou armádou nenechalo chladným prakticky žádného občana České republiky a je jasné, že tento neomluvitelný akt agrese ovlivní více či méně život každého z nás. Válečné události se bohužel nevyhýbají ani školám,“ říká ministr Petr Gazdík. Veřejné mínění, podpora jedné či druhé strany, informační a mediální válka, těžko ověřitelná pravda a dělení společnosti na „my a oni“ podle něj může negativně…

Více

Předseda České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček k tomu říká: „Naše partnerská střešní rada na Ukrajině nás dopisem požádala o deklarativní podporu a finanční pomoc na jejich účet. Je to pro nás důvěryhodná instituce, a tak jsme byli rádi, že alespoň takto jsme mohli zatím pomoci. Je to samozřejmě jen začátek… Z historie víme, jak byla pro lidi v ČR v době okupace sovětskými vojsky důležitá podpora ze Západu. Západ, to jsme dnes my, tedy alespoň pro Ukrajinu. Nepromarněme prosím příležitost ukázat, že hodnoty svobody a demokracie jsou pro nás zásadní.“ „Ukrajinské radě mládeže pošleme částku 50 000 Kč…

Více

České neziskové organizace vyhlašují sbírky na pomoc lidem na Ukrajině v souvislosti s eskalujícím rusko-ukrajinským konfliktem, píše server Novinky.cz. Zájemci mohou přispět do sbírek organizací Charita Česká republika, Post Bellum nebo Člověk v tísni. Čísla příslušných sbírkových účtů spolu s charakteristikou toho, nač mají být peníze určeny, lze nalézt ve zmíněném článku Kristýny Tomšů, uveřejněném na Novinkách. Redakce serveru ADAM.cz se tímto obrací na své čtenáře s prosbou, aby po zvážení svých finančních možností některou z nabízených možností alespoň symbolicky využili. „Obracíme se na českou veřejnost. V tuto tragickou chvíli nemusíme pasivně přihlížet bezpráví páchanému na společnosti, která čelí agresi…

Více

Téma časopisu Archa č. 2/2022 zní: „Napříč generacemi“. Možná, že jde o příležitost právě pro Vás, pro Vaši organizaci, Váš spolek, oddíl, družinu, skupinu, kmen, klub…(?) Námět zahrnuje mezigenerační dialog a mezigenerační solidaritu při práci – nebo v rámci práce – s mládeží. Jinými slovy, jedná o aktivity směřující k posilování mezigenerační solidarity a spolupráce, a to jednak ve směru k seniorům (např. pomoc seniorům, udržování komunikace s nimi apod.), a jednak ve směru opačném, tedy od nestorů k mladým (předávání zkušeností atd.). Dát vědět o Vašich zkušenostech s tímto fenoménem, to nebude nic „světoborného“. Textu stačí klidně i dva, tři odstavce, pár fotek v tiskové…

Více

„Hlavní témata JSNS, tedy moderní dějiny, mediální vzdělávání a aktivní občanství dlouhodobě nepatří mezi vzdělávací priority českého státu. Může to mít následující důvody: připomínání minulosti mnohým nevyhovuje kvůli jejich tehdejšímu režimnímu angažmá, členství v komunistické straně, spolupráci s tajnou policií apod. To se týká i vrcholných politiků. Rovněž platí, že mediálně gramotní občané jsou hůře manipulativní. Přitom pro část politického spektra je práce s manipulativním obsahem a nerespektování faktů podstatnou součástí jejich politického počínání. Nevstřícnost k třetímu tématu se dá vysvětlit tak, že aktivní občané nejsou pro hyperpopulistické politiky až tak žádoucí, protože jim překážejí při jejich práci.“ V rozhovoru…

Více

Zaměstnanci Pražských vodovodů a kanalizací (PVK) zachytili pomocí speciálního zařízení v odpadních vodách v Ústřední čistírně odpadních vod (ÚČOV) na Císařském ostrově přítomnost koronavirové varianty omikron. Byla zachycena hned v prvním odebraném vzorku. Nový způsob testování bude PVK rozšiřovat na další místa. ČTK to dnes řekl mluvčí PVK Tomáš Mrázek. Vodárny už delší dobu odebírají vzorky na kontrolu přítomnosti covidu-19 z odpadních vod na řadě míst včetně škol či letiště v Ruzyni, ale dosud to bylo pouze na dřívější varianty. PVK mají v Praze na starosti distribuci vody a jejím většinovým vlastníkem je firma Veolia a menšinovým Praha. Celý článek…

Více