Archiv autora: Redakce

Série přednášek „Japonsko očima cizinců 2“

19. 11. 2009 18:00
„Japonsko očima cizinců 2“ (1)
„Dobrovolníkem v Japonsku“ (v češtině)
Přednášející: Hana Dušáková

24. 11. 2009 18:00
„Japonsko očima cizinců 2“ (2)
„Japonské jedlo a Japonci“ (ve slovenštině)
Přednášející: Michal Koža

26. 11. 2009 18:00
„Japonsko očima cizinců 2“ (3)
„Dva roky života na rozhraní staré a nové čtvrti, a proč si je chtít zopakovat“ (v češtině)
Přednášející: Ivo Opršal

MÍSTO KONÁNÍ: Velvyslanectví Japonska v ČR, informační a kulturní centrum, Hellichova 1, Praha 1
POŘADATEL, SPOLUPRÁCE, ZÁŠTITA: Czech Network of Alumni and Students of Japanese Schools, Velvyslanectví Japonska v ČR

Více:
http://www.cz.emb-japan.go.jp/cz/icc_calendar_cz.html

Více

Vezměte své rodiče nebo kamarády a přijďte si s námi zasoutěžit v pouštění draka. Čekají Vás různé soutěže, skákací hrad a především krásné zážitky z příjemně stráveného odpoledne. Kdy: ve středu 17.listopadu 2009 od 14 do 17 hodin…

Více:
http://www.radambuk.cz/cz/kalendar.php?vybrane_datum=2009-11-17&vypis=tyden

Více

Rozhovor Olgy Šedivé s ministryní Kopicovou vyšel 28. října 2009. „Chceme, aby 4 miliardy ze strukturálních fondů šly formou zjednodušeného režimu přes kraje přímo do škol,“ uvedla Miroslava Kopicová při příležitosti zahájení nového školního roku. Zároveň také slíbila, že ministerstvo připraví během dvou měsíců pro školy tzv. šablony, které nahradí psaní složitých projektů. Jak tedy ministerstvo tento slib plní?

Odpověď najdete na:
www.msmt.cz/ministerstvo/tydenik-skolstvi-evropske-penize-do-kazde-zakladni-skoly

Více

do Programu překlenovací pomoci „3P“. Návratné nadační příspěvky (NNP) bude NROS poskytovat na předfinancování projektů nestátních neziskových organizací, jejichž projekty jsou podpořeny z vybraných veřejných rozpočtů.

Více:
http://www.osnoviny.cz/nros-vyhlasila-2-vyzvu-programu-3p

Více

Připravuje se Kalendář folklorních akcí 2010, který je vydáván v mnohatisícovém nákladu. Redakční uzávěrka byla k 31. říjnu 2009. Obracíme se znovu na všechny organizátory folklorních akcí a vedoucí souborů, aby využili prodloužení do úterý 10. listopadu a zaslali do sekretariátu infomace o vašich připravovaných akcích v roce 2010! Informace, jak a které údaje poslat, najdete na:
http://www.folklornisdruzeni.cz/pripravuje-se-kalendar-folklornich-akci-2010

Více

Celostátní finále se koná 28. 11. 2009 na DDM Praha 2, Slezská 21/920, Praha 2. Do finále postupuje vždy nejlepší hráč z každé kategorie ze všech krajů. Ti, kteří byli v krajích druzí v soutěži jednotlivců jsou náhradníky. Náhradníkům, kteří se dostaví na finále, bude umožněno soutěžit. Z kategorie týmů postupuje vždy nejlepší tým z každého kraje.

Podrobnosti:
http://www.mcr-hry.cz/

Více

O dvě další organizace – na nynějších 98 – se rozrostl počet členských sdružení České rady dětí a mládeže (ČRDM). Stalo se tak na 31. Valném shromáždění ČRDM, konaném 5. listopadu 2009. Delegáti na něm odhlasovali přijetí AISEC Česká republika a Společenství harmonie těla a ducha (SHTD). Valné shromáždění mj. rovněž jmenovalo do Představenstva ČRDM dva nové členy, a sice Lenku Dvořákovou (Expedice Natura) a Jana Husáka (AFS Mezikulturní programy).

Více

Mezi sobotními návštěvníky byl nejvýznamnějším zvláštní host, Vladimír Šmicer. Mezi doprovodnými programy vedlo velkolepé představení mladých kouzelníků The Addams Family, které všechny zaujalo. „Opravdové čáry,“ neslo se sálem, když si oba hlavní protagonisté prohodili místo v bedně i ocelová pouta…

V soutěžích a turnajích i bohaté tombole mohli účastníci vyhrát nejrůznější známé i méně známé deskové hry.

Více informací o DESKMANII 2009 najdete na:
http://www.deskmania.cz/cs/

Více