Archiv autora: Redakce

Domníváme se, že umění, a to především umění moderní a současné, v člověku dnešní doby vzbuzuje mnoho otazníků. Moderní a současné umění se mnoha lidem odcizilo, stalo se doménou malé skupiny „zasvěcenců“. Umění je tu ale proto, aby oslovovalo celou společnost, pro kterou bylo také určeno.

Animační programy jsou koncipovány tak, aby smysl moderního a současného umění svým účastníkům zajímavou a zábavnou formou přiblížily. Chceme, aby si účastníci uvědomili, že návštěva musea umění nemusí být nudnou zkušeností, že naopak umělecká díla, pokud jsou dobře vysvětlena, mohou člověka zaujmout, obohatit a dokonce i inspirovat k vlastnímu tvůrčímu vyjádření.

Pro školní skupiny, rodiny s dětmi nebo pro firmy a zájmové skupiny.

Tzv. animační programy, kombinující interaktivní komentované prohlídky s uměleckými workshopy, zprostředkovávají umění zábavnou formou a aktivně rozvíjejí tvořivost účastníků.

Více na:
http://www.museumkampa.cz/cs/Animacni-programy-a-workshopy-24.htm

Více

Projekt Gypsy Spirit odstartoval svůj první ročník v České republice a oceňováním příkladů dobré praxe v oblasti integrace Romů chce podpořit pozitivní obraz Romů ve společnosti.

Ceny Gypsy Spirit budou uděleny v pěti kategoriích:

1. Nevládní organizace: realizace konkrétního projektu zaměřeného na podporu a rozvoj romské menšiny.

2. Společnost – Firma: podporující projekty zaměřené na sociální pomoc, podporu romské komunity a vytváření heterogenního prostředí.

3. Mimoškolní vzdělávací aktivity zaměřené na romské děti a mládež.

4. Jednotlivec, který dlouhodobě svou prací přispívá ke zlepšení postavení Romů.

5. Čin roku, který přispěl k záchraně či zlepšení kvality života jednotlivce.

Přihlášky je možno podávat do 13. listopadu 2009!

Více na:

www.osnoviny.cz/projekt-gypsy-spirit-odstartoval-svuj-prvni-rocnik-v-ceske-republice

www.gypsyspirit.eu

Více

Go - logo veletrhu cestovního ruchuRegiontour - logo veletrhu cestovního ruchuV rámci veletrhu REGIONTOUR 2010 v Brně proběhne XIII. ročník soutěže O nejhezčí turistickou pohlednici České republiky pro rok 2010.
Na Regiontouru na brněnském výstavišti budou pohlednice vystaveny u hlavního podia v rámci veletrhu.
Veřejnost bude moci o vystavených pohlednicích hlasovat v prvních dvou dnech výstavy Regiontour 14. – 15. 1. 2010. 10 vítězných pohlednic ČR bude poté vystaveno v turistické sezóně 2010 v Pohádkovém království na adrese nám. Přemysla Otakara II. č. 21, 370 01 České Budějovice, www.pohadkovekralovstvi.cz.

Více

I letos Animánie vyvrcholí festivalem nejen animovaného filmu s podtitulem „Podzimní sklizeň“ 13. – 21. listopadu 2009 v Plzni

Na několika místech v Plzni se budou promítat animované filmy českých i zahraničních tvůrců. V rámci festivalu jsou také nabízeny animační dílny pro děti. Účastníci budou mít příležitost nahlédnout do procesu animace a vyzkoušet si různé animační techniky.

Program je koncipován tak, aby zaujal co nejširší spektrum dětí, mládeže i veřejnosti. Mezi největší lákadla letošního festivalu patří například: Ozvěny Anifestu, Den studentů – neotřelý pohled na svět zachycený očima studentů filmových škol z celé republiky a setkání s mladými tvůrci nebo Den komiksu a virtuálních světů…

Podrobnosti na:
www.animanie.cz/

Více

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže TANDEM pořádá česko-německý plánovací seminář pro partnerská sdružení aktivní v práci s dětmi a mládeží „DOBŘE NAPLÁNOVÁNO – ZPOLA HOTOVO“.

Udělejte si 6.-8. listopadu čas na efektivní víkend v Praze a zajistěte si včas účast společně se svou německou partnerskou organizací. Plánovat se musí, tak proč ne s podporou a radostně! Ještě jste se nepřihlásili? Uzávěrka přihlášek je už 29. října 2009. Více na stránkách Tandemu:
http://tandem.adam.cz/action.php?op=detail&atid=69

Více

Knížku připravili mladí lidé, kteří si sami prošli zkušeností se zdravotním handicapem. Je určena žákům základních škol a byla vydána v rámci osvětové kampaně VDV „Kroky k integraci“.

„Knížka má za úkol přiblížit světy většinové populace a lidí se zdravotním postižením,“ řekla Milena Černá, ředitelka VDV. „Není napsána jen pro děti. Každý, kdo se chce naučit chovat přirozeně v kontaktu s handicapovaným člověkem, v ní najde zajímavé podněty.“
Publikace se zaměřuje na tři typy zdravotního postižení: tělesné, sluchové a zrakové.

Více najdete na:
http://www.osnoviny.cz/nova-publikace-uci-deti-jak-komunikovat-s-handicapovanym-kamaradem

Více