Archiv autora: Redakce

Rychle a jednoduše dostupné prostředky určené na informování o veřejných problémech a řešení aktuálních kauz, které se netýkají pouze několika občanů, nýbrž přímo či nepřímo všech obyvatel dané lokality či regionu. Rychlý grant dává lidem možnost pružně a důrazně reagovat na veřejné dění, vyjádřit svůj názor, upozornit na aktuální problematickou situaci nebo takovým situacím předcházet. Rychlé granty mají povzbudit širokou veřejnost, aby se aktivně podílela na veřejném životě nebo hájila svá práva.

O podporu mohou žádat české nevládní neziskové organizace registrované jako občanská sdružení, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti a církevní právnické osoby.

Rychlé granty jsou určeny na krátkodobé projekty v rozsahu nejdéle šesti měsíců. Maximální výše grantu je 30 000 Kč a celková částka k rozdělení činí 491 495 Kč.

Podrobnosti:
http://via.ecn.cz/cz/granty-a-podpora/podpora-mistnich-iniciativ/fond-mistniho-rozvoje-rychle-granty-2009-2010

Více

V pondělí 12. října v 17:00 hodin se na Staré radnici ve Žďáře nad Sázavou uskuteční slavnostní vyhlášení vítězů literární soutěže určené pro studenty z Vysočiny. Vítězové se stanou historicky prvními, kteří dostanou Cenu Jana Zahradníčka za poezii a Cenu Jakuba Demla za prózu a k tomu také finanční ohodnocení za svá díla. Literárního večera se zúčastní ministr kultury Václav Riedlbauch, místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Kasal a ředitel Evropské akademie pro demokracii Jaroslav Hulák.

Celá zpráva na:
http://www.i-vysocina.cz/kultura/ministr-kultury-preda-oceneni-za-nejlepsi-literarni-dila-studentum-z-vysociny.html

Více

Němečtí vědci nedávno vyčíslili náklady na opakování ročníků u školáků. Propadlíci stojí ročně jednu miliardu eur. V Německu navíc převládá názor, že opakování ročníků nikomu a ničemu nepomáhá, mnohem častěji žáky a studenty demotivuje. Peníze by podle odborníků měly jít spíše na pomoc problémovým žákům.Více:
http://www.novinky.cz/veda-skoly/180820-novy-skolni-rok-novi-propadlici-komu-pomuze-opakovani-tridy.html

Více

Buťi – Dobrý obchod Českého západu funguje ve Veleslavínově ulici 7 v Plzni již tři týdny. Lidé zde mohou nakupovat nejen použité věci, ale také výrobky chráněných dílen a mnichů z klášterů v Novém Dvoře a francouzském Sept-Fons. Výtěžek tohoto v západních Čechách ojedinělého obchodu putuje zcela na dobročinné účely – na vzdělávání, zaměstnávání, volnočasové programy a další aktivity občanského sdružení Český západ, které působí v sociálně vyloučených lokalitách v Dobré Vodě a okolí na Karlovarsku.

Více:
http://www.cesky-zapad.cz/tiskova-zprava-70

Více

Soutěž vyhlásilo Středisko ekologické výchovy Ostrůvek ve spolupráci s městem Velké Meziříčí. Jedinou podmínkou je, že strom musí stát na jejich pozemku.
Soutěží se ve třech kategoriích: Ovocný strom, Listnatý strom a Jehličnatý strom. O výhercích, kteří získají poukaz na odborné ošetření stromu v hodnotě několika tisíc korun, rozhodne odborná komise do konce října. Celý projekt podpořil Kraj Vysočina v rámci programu Zdravý kraj.

Více:
www.chaloupky.cz/zprava-soutez-muj-strom-87.htm

Více

V programu koncertu „Zpíváme pro radost“ v Paláci Žofín účinkují zlatí, stříbrní a bronzoví z finále Zpěváčci 2009 Jan Olexa, Jan Kočár, Alžběta Hofmanová, Jakub Ošmera, Lenka Mrlinová, kteří vzešli z klání několika tisíc účastníků místních, oblastních a regionálních kol, které probíhaly v celé ČR. V rámci koncertu Zpíváme pro radost vystoupí i letošní finalistka Zuzana Roudnická, Zlatý Zpěváček 2004 Tomáš Beníček, Slávik Slovenska 2009 Vanesa Kokyová a vítězové obdobných soutěží z Bulharska, Chorvatska, Polska a Rumunska.

Podrobnosti viz:
http://www.folklornisdruzeni.cz/koncert-nejlepsich-zpevacku-lidovych-pisni-z-cr-a-ze-zahranici-v-praze-11-10-2009

Více

O víkendu 10. a 11. října 2009 se v Havlíčkově Brodě na Obchodní akademii a hotelové škole koná studentský seminář pro webdesignéry a zájemce o tvorbu internetových stránek. Studentům budou přednášet profesionálové a odborníci z praxe, kteří je naučí základům tvorby webových stránek, osvětlí marketingové strategie a seznámí je s nejnovějšími trendy v informačních technologiích.

Podrobnosti a přihlášky najdete na: www.studentske-seminare.cz

Více