Autor: Regionální dobrovolnické centrum pro Jihočeský kraj

V první polovině února proběhl online Kulatý stůl s tématem dobrovolnictví. Kulatý stůl je součástí statisticko-sociologického šetření, tedy průzkumu veřejného mínění, které provádí ACCENDO, z. ú., v projektu „Koncepce dobrovolnictví v ČR“ (zkrácený název). Samotnému šetření předcházelo několik částí – klíčových aktivit – a další se realizují: Řízení a administrace projektu, dále pak zmapování současného stavu v oblasti dobrovolnictví v České republice a v zahraničí, současně probíhající vytvoření návrhu koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice a pilotní ověření přímé podpory dobrovolnických center v rámci celé ČR. A to včetně nastavení a realizace odborného vzdělávání pracovníků prostřednictvím Regionálních dobrovolnických center, zhodnocení…

Více