Autor: Simona Drastíková

Změna klimatu je jednou z největších výzev současného světa a týká se nás všech. Mladí lidé po celém světě na ni upozorňují a podnikají kroky v boji proti změně klimatu. Proto je důležité přenést tuto energii do školních lavic a mladým lidem umožnit, aby se zasloužili o změnu pro lepší budoucnost. Projekt Naše planeta, naše budoucnost, který vytvořilo generální ředitelství Evropské komise pro oblast klimatu, je online platforma, která může mladým lidem ve věku 11 až 16 let pomoci pochopit příčiny a dopady klimatických změn a zároveň nabídnout řešení, jak lze naši současnou společnost změnit na společnost šetrnější ke klimatu. Platforma přístupnou formou kombinuje vědecké poznatky, zajímavá fakta…

Více