Archiv autora: Tisková zpráva

Dne 10. 11. 2023 v časných ranních hodinách zástupci Evropského parlamentu, Evropské Rady Evropy a Evropské komise dohodli výsledné znění Nature Restoration Law (nařízení EU na obnovu přírody). Až Nařízení formálně schválí Parlament i Rada, stanou se země Evropské unie prvními na světě, které obnovu přírody uzákonily. Evropa tak potvrzuje svoji roli lídra v řešení jedné ze dvou velkých krizí, kterým lidstvo čelí – katastrofálnímu úbytku přírodní rozmanitosti. Nařízení o obnově přírody má stanovit konkrétní závazné cíle a postup kroků, naplňujících závazky Evropské unie v oblasti ochrany biologické rozmanitosti, která i v Evropě alarmujícím způsobem klesá. Proti původnímu návrhu Evropské…

Více

Jednou ze tří hlavních oblastí, kam směřuje v Gruzii česká pomoc, je zemědělství a rozvoj venkova včetně podpory udržitelného rozvoje horských regionů. Lesy v Gruzii pokrývají 40 % území, jejich slabá správa, nedostatek venkovního lesnického personálu v kombinaci s nekontrolovanými činnostmi včetně ilegální těžby jsou ale příčinou jejich degradace. Před dvěma lety byl proto zahájen čtyřletý projekt České rozvojové agentury Implementace trvale udržitelného lesnictví pro chráněnou oblast Aragvi, který v Gruzii realizuje Ústav pro hospodářskou úpravu lesů. Projekt České rozvojové agentury „Implementace trvale udržitelného lesnictví pro chráněnou oblast Aragvi“ je v pořadí třetím českým lesnickým projektem v Gruzii. Chráněná oblast…

Více

17. listopadu 2023 již po desáté Národní třídu zaplní program k oslavám Dne boje za svobodu a demokracii Korzo Národní zve na živé podcasty, debaty, koncerty, výstavy, divadlo a tradiční Havlův obývák. Zazní i Modlitba pro Martu doprovázená živě malovaným videomappingem Časy se mění. To je motto letošních oslav Dne boje za svobodu a demokracii, které 17. listopadu již po desáté promění pražskou Národní třídu v korzo pulzující bohatým společenským a kulturním děním. Již tradiční akce spolku Díky, že můžem připomene památku bojovníků za svobodu minulého režimu i hodnoty demokracie v kontextu aktuálních společenských témat. Do oslav na ulici, v přilehlých divadlech i galeriích…

Více

V prostorech Poslanecké sněmovny PČR se 9. listopadu 2023 konala úvodní část prvního setkání Republikového fóra parlamentů dětí a mládeže. Jde o novou otevřenou platformu pro spolupráci, setkávání a podporu činnosti všech úrovní parlamentů mládeže na celostátní bázi. Koordinátorkou a organizátorkou třídenní (9.–11. 11.) akce, pro niž kromě Sněmovny poskytly prostor i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a Právnická fakulta UK, je Česká rada dětí a mládeže (ČRDM). Během zahájení se u řečnického pultíku vystřídali koordinátor Republikového fóra Pavel Linzer, poslanec Viktor Vojtko, jenž nad akcí převzal záštitu, vedoucí oddělení neformálního vzdělávání mládeže a sportu DZS Pavlína Slavíčková, předseda České…

Více

Česká republika má nový zoologický unikát. Vědci objevili v milovické rezervaci velkých kopytníků vzácného korýše. Krajina obnovená stády zubrů, divokých koní a zpětně šlechtěných praturů je přitom v současnosti jediným místem na světě, kde se tento vzácný organizmus prokazatelně vyskytuje. Vzácná perloočka s latinským jménem Daphnia inopinata, jejíž české jméno by se dalo přeložit jako „hrotnatka neočekávaná“, je obyvatelkou tůní, které svoji činností udržují právě velcí kopytníci. Výskyt tohoto druhu nového pro Česko potvrdili na této lokalitě hydrobiologové z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, magisterský student Vojtěch Brož a jeho školitel Adam Petrusek, který tento druh korýše na přelomu tisíciletí poprvé…

Více

V den oslav vzniku Československého státu, 28. října, proběhla nedaleko Awassy v Etiopii ceremonie u příležitosti předání dokončené části veřejné zakázky k projektu s názvem Zavedení udržitelného systému zásobování pitnou vodou ve vybraných kebelích wored Bura, Dale a Bona Zuriya. Akce se uskutečnila za přítomnosti velvyslance České republiky v Etiopské demokratické federativní republice Miroslava Koska, ředitele České rozvojové agentury Michala Minčeva, ředitele společnosti Člověk v tísni Šimona Pánka, zástupců soukromého sektoru ze společností Ircon a Aquacon a také za přítomnosti zástupců prezidentského úřadu a místní komunity. Slavnostní předání proběhlo v lokalitě Aposto, kde byl formálně předán funkční systém, který v…

Více

Den stromů ve střední Evropě připadá na 20. října. Ochrana našich lesů je stále důležitější, protože začínáme pociťovat neustálý nárůst teplot doslova na vlastní kůži. V nejteplejších letních dnech jsme vyhledávali svěží koruny stromů a utíkali z rozpálených cest do lesů, které nám poskytly potřebnou úlevu, chlad a stín. Stromy poskytují úlevu od horka nejen nám, ale i celé Zemi. Jsou našimi spojenci v boji proti klimatickým změnám, které bez nich nezkrotíme. Každý vysazený strom je schopen během svého růstu pohltit až 2 tuny CO2, který je zodpovědný za globální oteplování. Bohužel právě kvůli globálnímu oteplování a suchu letos shořely…

Více

Město České Budějovice podpořilo grantem v rámci svého dotačního programu na podporu ochrany životního prostředí projekt pro českobudějovické základní školy s názvem „Jak nachytat dešťovku“. Cílem projektu je motivovat žáky k úsporám vody a využívání dešťové vody a seznámit je s pojmem virtuální voda, tj. voda, která se spotřebovává při výrobě produktů a na pěstování plodin a která nemusí být v produktech přímo obsažena, ale její spotřeba zatěžuje naše životní prostředí.Děti bude při zábavných workshopech provádět virtuální žížala dešťovka. Společně se seznámí s koloběhem vody v přírodě a s možnostmi úspor vody doma i ve škole. Při pokusech si děti…

Více

Expozici s unikátním konceptem pro malé návštěvníky otevřelo Národní muzeum v Praze. Pečlivě připravený, unikátní koncept klade důraz na dětskou kreativitu a imaginaci, a pomocí interaktivit se zaměřuje na objevování světa kolem nás a odhalování nových perspektiv a souvislostí. Zároveň je místem společných zážitků a mezigeneračního vzdělávání, kde se při společném poznávání setkává generace dětí, rodičů a prarodičů. Zcela nová expozice s názvem Dětské muzeum se otevřela návštěvníkům v prostorách Nové budovy Národního muzea 30. června 2023. „Národní muzeum se dlouhodobě a systematicky zaměřuje na dětské návštěvníky. Všechny naše expozice a výstavy připravujeme tak, aby byly zajímavé, atraktivní a srozumitelné…

Více

Ve středu 27. září zaslaly nevládní organizace Hnutí DUHA, Centrum pro dopravu a energetiku a sítě organizací Česká rada dětí a mládeže, FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci, Klimatická koalice, Platforma pro sociální bydlení, Transparency International a Zelený kruh společný otevřený dopis premiéru Petru Fialovi (ODS), v němž žádají cílené a transparentní využití výnosů z aukcí emisních povolenek na řešení problémů, které přináší klimatická krize.[1] Výnosy z aukcí povolenek v odhadované výši až 300 miliard korun do roku 2030 jsou evropskou směrnicí určeny k financování snižování emisí a na boj se změnou klimatu. Jsou tak příležitostí pro strategické investice…

Více