Archiv autora: Tomáš Duda

Organizace Forest Stewardship Council (FSC) ČR zveřejnila videospoty ke kampani „Mysli na lesy“, která se věnuje udržitelnému lesnímu hospodaření v obecních a městských lesích a upozorňuje také na problematiku postupující klimatické změny. Kampaň letos svou účastí podpořily dvě významné herecké osobnosti, a to Jana Plodková a Václav Neužil. Spoty mají za cíl ukázat, jak může zodpovědné lesní hospodaření zásadním způsobem ovlivnit podobu našich lesů a že jejich stav se může měnit velmi rychle. Na příkladu dvou míst, ke kterým mají Jana Plodková a Václav Neužil blízký vztah, se FSC ČR snaží ukázat, jaký konkrétní dopad může mít nesprávné, respektive správné…

Více