Přemýšlíš jak aktivně pomoc společnosti v době covidové? Hledáme posily na doučko ŽŠ a SŠ. Plno dětí v Praze potřebuje vaši pomoc, aby jim neujel vzdělávací vlak plný náročné online výuky.

  Pokud hledáte smysluplnou náplň svého volného času, připojte se k nám! Hledáme dobrovolníky na doučování pro děti základních a středních škol. Doučovat je možné v našich prostorách, v místě bydliště žáka či online. Poptávka od žáků začátkem školního roku stále roste, mnoho z nich se po dlouhodobé distanční výuce cítí ve studiu nejistě.

  Pomáhejte s námi!

  Beztíže doučuje děti zasažené pandemií

  Koronavirová doba s sebou přinesla mnoho obtíží, se kterými se mladí lidé nedokázali sami vypořádat. Stres z pandemie, distanční výuka, dlouhodobá izolace a odtržení od společenského prostředí.
  Během distanční výuky byly také často opomíjeny děti, které neměly přístup k notebooku, internetu či měly specifické vzdělávací potřeby, nebo i jedinci z běžných rodin, kterým se ale nemohli rodiče v dostatečné míře věnovat. Bez důkladného vysvětlení látky a bez možnosti doptat se si někteří studenti nedokázali se studijními povinnostmi poradit. Beztíže, specializované oddělení DDM Praha 3 – Ulita, naléhavost situace vyslyšela a pomoci dětem zasažených pandemií a distanční výukou se aktivně se chopila.
  „Filipovi je 18 let a studuje odborné učiliště v Praze. Z důvodu lehké mentální retardace distanční výuku nezvládal. Dostával úkoly e-mailem a studijní látka mu byla poskytnuta bez doplňujícího výkladu.
  V rámci projektu Beztíže doučuje jsme mu nabídli podporu. Doučovali jsme ho, pomáhali mu s úkoly, látku vysvětlovali a hlavně jsme Filipovi věnovali čas a trpělivost, kterou mu nikdo jiný v jeho okolí neposkytoval. Nakonec to všechno zvládl a postoupil do dalšího ročníku,” vypráví garantka Klubu Beztíže² v Jaromírově ulici Alice Forgácsová.
  Do dnešního dne prošlo projektem Beztíže doučuje přes 30 žáků základních a středních škol. Ti strávili doučováním, které probíhalo v prostorech Beztíže, v domácnostech, v parcích i online celkem 631 hodin.

  Vzhledem k vysoké poptávce a omezeným kapacitám pracovníků Beztíže jsme do projektu zapojili i řadu dobrovolníků, těch je v současné době 20 a díky nim můžeme naši pomoc nabídnout řadě dalších zájemců. Ve spolupráci s Českou asociací streetwork se také podařilo zapůjčit několik notebooků dětem ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí.
  Beztíže provozuje dva nízkoprahové kluby a tři terénní programy pro mladé lidi, kteří jsou ohroženi rizikovými jevy. Vedle sociálních služeb poskytuje další preventivní programy, v rámci nichž pracuje s veškerou mládeží v lokalitách Prahy 2, 3 a 10, poskytuje informace, podporuje kreativitu, propojuje různé sociální skupiny, a vytváří tak podmínky pro kvalitní fungování místní komunity.

  Iva Petrová, kontaktní pracovnice klubu BEZTÍŽE²

  Originál článku najdete v Novinách Prahy 2, č. 8 (2021) na str. 7: https://www.praha2.cz/file/eTw1/08-2021-PRAHA-NOVINY.pdf

  https://www.streetwork.cz/

  https://www.facebook.com/beztizepraha

  https://www.ulita.cz/