55. Valné shromáždění České rady dětí a mládeže se uskuteční 21. 4. 2022 od 16:30 ve SMOSKu (místnost č. 254), Senovážné náměstí 23, Praha 1.

    Připomínáme, že nejpozději týden před konáním Valného shromáždění by Kancelář ČRDM měla obdržet od jednotlivých členských organizací jména delegátů na VS potvrzených statutárním zástupcem spolu s informací, kteří z delegátů mají oprávnění hlasovat. Posílejte na e-mail: sekretariat@crdm.cz. Pokud se nemůže nahlášený delegát z vážných důvodů dostavit, může ho zastoupit jiný člen VS na základě plné moci.