Hlavním cílem již vrcholícího 12. ročníku soutěžní přehlídky, kterou vyhlašuje Česká rada dětí a mládeže a pořádá ve spolupráci s dalšími organizacemi, je hledat, ukazovat a oceňovat pozitivní příklady a skutky v naší společnosti, na kterých se podílejí děti a mládež do 26 let.

    Přehlídky se může zúčastnit jakákoliv i neformální skupina (např. oddíly, kroužky, kluby, družiny, školní třídy i ti, kteří se scházejí „jen tak“), která v období loňského školního roku prodlouženého až do letošního října vykonala ve svém okolí něco veřejně prospěšného a užitečného pro ostatní: pomáhá potřebným lidem, zvelebuje okolí ve svém městě či obci, pečuje o přírodu nebo třeba pořádá veřejnou sbírku, zkrátka rozdává svou tvořivostí radost druhým (může se jednat o jednorázový čin i dlouhodobější aktivitu/aktivity).

    V loňském roce se do přehlídky zapojilo přes 40 oceněných projektů s více než 2000 mladých účastníků. Nově byly oceněny od Ukrajinské ambasády také mládežnické projekty, které jakkoliv pomohly zvládnout tíživou situaci Ukrajinských uprchlíků prchajících před nevyprovokovanou agresí.

    Do letošního 12. ročníku je možné poslat přihlášku do konce listopadu 2023 na email vlastimil.jura@crdm.cz.

    Více naleznete na fb Brána k druhým a nebo webu www.branakdruhym.cz

    Autor