Po více než čtyřech letech jednání a  opakovaných odkladech kvůli pandemii Covid-19 schválilo dnes na konferenci o biologické rozmanitosti COP 15  více než 200 států dohodu, která má nasměrovat lidstvo do roku 2050 k fungování v souladu s přírodou. Přestože je dohoda označovaná jako průlomová, obsahuje řadu otazníků a změkčení původních cílů.

  Greenpeace vítá, že ve výsledné  dohodě na COP15 byla výslovně uznána práva, role, území a znalosti původních obyvatel, což je nejúčinnější ochrana biologické rozmanitosti, která vzešla z jednání OSN o biologické rozmanitosti.

  COP 15 sice přinesl v mnoha ohledech zásadní průlom v globální ochraně biodiverzity, ale stále zůstávají pochybnosti zda jsou dohodnuté nástroje, včetně financí, které výsledná dohoda přináší, dostatečné pro zastavení masového vymírání druhů na naší planetě. Dohoda není navíc právně závazná a zkušenosti z klimatických COPů jasně ukazují, že slova a sliby jsou jedna věc, ale realita a skutečné naplňování slibů v praxi věc druhá. Záchrana přírodní rozmanitosti naší planety tak z velké míry závisí na rychlosti implementace dohody a vůli především vyspělých států mobilizovat dostatečné zdroje, bez kterých se dohoda nemá šanci naplnit.

  Celý článek:

  Greenpeace vítá výsledek konference COP15. Budoucnost biodiverzity nyní závisí na rychlosti a vůli implementovat dohodu jednotlivými státy

  Související:

  Jak dopadla biodiverzitní konference v Montrealu?

  Autor