Mimořádně teplý únor a slunečné březnové dny uspíšily návrat některých ptačích druhů, čápy bílé nevyjímaje. Česká společnost ornitologická (ČSO) aktuálně ví o více než 80 obsazených hnízdech čápů a očekává, že blížící se teplé a slunečné počasí jejich přílet ještě urychlí. Mapu čapích hnízd lze nalézt na stránce www.birdlife.cz/capi.

  Modré tečky, které označují pozorování čápů na hnízdě, svítí na čapí mapě především na západě republiky. „Čápi, kteří hnízdí na západě Česka, se tradičně vracejí nejdříve. Jde zejména o ptáky, kteří migrují takzvanou západní tahovou cestou a mnohdy zimují v jihozápadní Evropě či Německu, takže to pak mají na hnízda blíž než ti, kteří využívají východní tahovou cestu přes Turecko až do jižní Afriky – jejich přílet očekáváme v průběhu března a dubna,“ říká Gabriela Dobruská, která v ČSO koordinuje program Čapí hnízda.

  ČSO sleduje průběh hnízdění čápů bílých v programu Čapí hnízda od roku 2014, kdy byli čáp bílý a čáp černý vyhlášeni ptákem roku 2014 u příležitosti jejich celostátního i mezinárodního sčítání. „Program se stal u české veřejnosti tak oblíbeným, že jsme se rozhodli pozorovat a sčítat čápy bílé systematicky a každoročně. Česko patří mezi jednu z mála zemí, kde takto detailně za pomoci mnoha dobrovolníků z celého státu sledujeme dění na hnízdech čápů bílých a získáváme tak důležité informace o úspěšnosti hnízdních sezón,“ sděluje Dobruská.

  Letos, opět po 10 letech, probíhá navíc 8. mezinárodní sčítání čápů bílých, které má za cíl zjistit, jak  se čápům daří v jednotlivých státech celého jejich hnízdního areálu. „Díky unikátním datům od mnoha dobrovolníků v programu Čapí hnízda víme, že populace čápů bílých v Česku je stabilní. Ale bude velmi zajímavé zjistit, jak jsou na tom čápi v jiných státech, kde každoroční sledování čápů systematicky neprobíhá,“ říká Dobruská.

  Ornitologové věří, že i v letošním „jubilejním“ roce lidé zařadí pozorování čápů do svých výletů a pomohou tak monitorovat průběh hnízdění. „Sledujte hnízda ve svém okolí a svá pozorování zadejte na www.birdlife.cz/capi. I když tam čápa neuvidíte, najděte hnízdo na mapě a vyberte „čáp nepozorován. Jen tak budeme vědět, že hnízdo bylo kontrolováno a čáp na něm ještě nebyl,“ doplňuje Dobruská. Čím více hnízd se podaří zkontrolovat, tím přesnější údaje o příletu čápů ornitologové získají.

  Čápi černí žijí skrytě; foto: Martin Kožuško

  Do hledáčku ornitologů se letos ovšem nedostává pouze čáp bílý, ale i čáp černý, u něhož po deseti letech probíhá 4. celostátní sčítání. „Zatímco tomu bílému ruch v těsném okolí hnízda nevadí, čáp černý je na něj citlivý a dává přednost tichu a klidu rozlehlých lesů. Rušení v blízkosti hnízda může zmařit celé hnízdění,” upozorňuje Dobruská. V rámci sčítání čápů černých ornitologové proto vyzývají k zaznamenávání pozorovaných jednotlivců do faunistické databáze Avif na birds.cz, nikoli ke sledování jejich hnízd.  Při pozorování je důležité zaznamenat nejen místo pozorování, ale i přesné datum a čas, a také zmínku, zda se na daném místě zdržuje opakovaně nebo často létává určitým směrem.

  Až do minulého sčítání populace čápů černých rostla. „V posledních letech přicházejí zprávy o poklesu pozorování. Proto budou výsledky letošního sčítání velmi zajímavé a důležité jak pro další odhad vývoje naší populace, tak pro případné návrhy opatření k jejich ochraně,” doplňuje František Pojer z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR), který celostátní sčítání čápů černých koordinuje.

  2024 – rok čapích sčítání

  8. mezinárodní sčítání čápů bílých

  Mezinárodní sčítání probíhá jednou za deset let. Koordinuje ho německá organizace na ochranu přírody a partner BirdLife International NABU. Při posledním sčítání v roce 2014 hnízdili čápi bílí v 54 zemích Evropy, severní Afriky a Asie, ve 48 z těchto zemí sčítání proběhlo. V rámci jednotlivých zemí je sčítání koordinováno partnery BirdLife International, vědeckými institucemi a dalšími neziskovými organizacemi. Za Česko sčítání koordinuje Česká společnost ornitologická. V roce 1984 byla stanovena celková populace čápa bílého na 135 000 párů, v roce 2014, při posledním mezinárodním sčítání, byla odhadnuta na 272 000 párů. Zatímco ve střední Evropě byla populace mezi lety 2004 a 2014 stabilní, ve východní Evropě docházelo k mírnému nárůstu (+14 %), v západní dokonce k silnému vzestupu početnosti (+34 %).

  4. celostátní sčítání čápů černých

  Celostátní sčítání čápů černých koordinuje AOPK ČR ve spolupráci s dalšími subjekty (ČSO, Český svaz ochránců přírody a Lesy České republiky). Předchozí ročníky sčítání byly velmi pozitivní. Odhadované počty pro celou republiku rostly, zaznamenáno bylo přibližně 300 a 400 párů v letech 1994 a 2004 a v roce 2014 to bylo 505 pro celou ČR. V posledních několika letech však přicházejí z různých částí našeho území zprávy o poklesu pozorování až úplném vymizení čápů černých (jižní Morava, východní Čechy či Doupovské hory).

   https://www.birdlife.cz/capum-bilym-zacala-sezona-letosni-rok-je-navic-ve-znameni-velkych-capich-scitani/

   

  Autor