V sobotu 25. března 2023 proběhne tradiční Hodina Země, celosvětová kampaň na ochranu klimatu.

  Připojte se k letošnímu ročníku největší celosvětové kampaně na ochranu klimatu.

  Hodina Země je od svých počátků v roce 2007 známá jako akce na „zhasínání světel“, kdy lidé, obce, organizace z celého světa zhasínají osvětlení, aby symbolicky podpořili planetu a upozornili na problémy životního prostředí, které ji ovlivňují.

  O více než 15 let později jsme se ocitli ve zlomovém bodě klimatické a přírodní krize, která ohrožuje osud našeho jediného domova a budoucnost nás všech. Jsme na cestě k tomu, abychom do roku 2030 překonali hranici nárůstu globální teploty o 1,5 °C stanovenou Pařížskou dohodou o klimatu, a příroda – zdroj našeho živobytí a jeden z našich největších spojenců v boji proti klimatické krizi – je rovněž vážně ohrožena a čelí alarmující a bezprecedentní míře úbytku na celém světě.

  Příštích sedm let je proto pro budoucnost nás všech klíčových – musíme se udržet oteplení pod hranicí 1,5 °C, abychom zabránili nevratnému poškození naší planety, a do roku 2030 musíme zvrátit úbytek přírody a zakončit desetiletí s větší, nikoli menší přírodou a biologickou rozmanitostí, než jsme začali.  Aby se to podařilo, musí jednotlivci, komunity, podniky a vlády urychleně zvýšit své úsilí o ochranu a obnovu našeho jediného domova.

  S ohledem na tento cíl do roku 2030 musíme i my zintenzivnit činnost. Proto letos vdechujeme Hodině Země nový život – naší značce, naší práci, našemu poselství a našemu poslání – a vytváříme Nejvýznamnější Hodinu pro Zemi. Jak? Tím, že vyzýváme naše příznivce po celém světě, aby zhasli svá světla a věnovali hodinu pro Zemi a strávili 60 minut tím, že udělají něco – cokoli – pozitivního pro naši planetu.

  Díky naší přítomnosti ve více než 190 zemích můžeme využít sílu lidí a proměnit jedinou Hodinu Země v tisíce a miliony hodin akcí a osvěty, čímž vytvoříme dominový efekt dopadu, který bude pokračovat i po uplynutí 60 minut. Uprostřed naší stále více rozdělené a polarizované společnosti se Nejvýznamnější Hodina pro Zemi stává vzácným okamžikem jednoty, který světu připomíná, že náš společný domov potřebuje naši pomoc a že se všichni můžeme – a musíme – podílet na jeho ochraně.

  Vybráno a přeloženo z materiálů WWF, zdroj: https://hodinazeme.cz/nejvyznamnejsi-hodina-pro-zemi


  Hodina Země je každoroční mezinárodní akce, jejímž cílem je atraktivním způsobem upozornit na změnu klimatu. Hodina Země povzbuzuje jednotlivce, obce a organizace k zhasnutí světel na dobu jedné hodiny od 20.30 do 21.30. Akci vymyslel Světový fond na ochranu přírody (WWF) a první ročník se konal v roce 2007 v Sydney v Austrálii. Během let se tato úspěšná akce rozšířila do celého světa.Přidejte se i Vy, jako jednotlivce, obec, firma nebo památka!

  Přidat a zaregistrovat se může každý, komu není lhostejný stav životního prostředí u nás i ve světě.

  Na hodinu symbolicky zhasnou domácnosti, veřejná osvětlení v obcích či městské dominanty. K akci se mohou připojit jednotlivci, obce i instituce. Účastníci si zvolí také vlastní klimatické závazky. Může jít o využívání obnovitelných zdrojů energie, snížení teploty v domácnosti nebo snížení spotřeby masa.

  V České republice kampaň každoročně koordinuje Ekologický institut Veronica.

  Související:

  https://www.adam.cz/neco-malo-k-ochrane-klimatu-muze-udelat-kazdy/


  Jako novinku pro letošní rok připravili organizátoři tzv. klima tipy. Jde o praktické návody, jak lze pomáhat ochraňovat klima i biodiverzitu v domácnostech. Nutí zamyslet se nad dopady každodenních rozhodnutí, ať už se týkají bydlení, dopravy, nakupování, volby stravy nebo životního stylu: www.veronica.cz/klima-tipy.

  Přihlašování na Hodinu Země probíhá přes webovou stránku www.hodinazeme.cz. Na stejných stránkách je vidět i počty a seznamy aktuálně přihlášených jednotlivců, obcí i institucí.

  Co je hodina Země?

  Hodina Země je každoroční celosvětová akce, jejímž cílem je atraktivním způsobem upozornit na změnu klimatu. Hodina Země povzbuzuje jednotlivce, obce a organizace k symbolickému zhasnutí světel na dobu jedné hodiny od 20.30 do 21.30. Akci ve světě koordinuje Světový fond na ochranu přírody (WWF).

  První ročník se konal v roce 2007 v Sydney v Austrálii, kdy zhasla světla na slavné budově australské opery. Během let se tato úspěšná akce rozšířila do celého světa a koná se vždy poslední sobotu v měsíci březnu. Od roku 2010 se koná i v České republice, kde ji koordinuje Ekologický institut Veronica.Hodina Země každoročně poskytuje lidem na celém světě příležitost ukázat, jak moc jim záleží na přírodě – a pomoci ostatním pochopit zásadní význam přírody v životě nás všech, stejně jako poukázat na ničivé hrozby pro lidi a planetu. Je to čas, kdy je třeba upozornit na potřebu jednat.Je i výzvou k akci: každý se může podílet na utváření nové budoucnosti pro lidi a planetu, od individuálních kroků k udržitelnému životu až po naléhání na společnosti a vlády, aby pomohly vybudovat spravedlivou, přírodě prospěšnou a uhlíkově neutrální budoucnost.Web akce pro ČR www.hodinazeme.cz  Celosvětový web akce:  earthhour.orgUdálost Hodina Země 2023 na Facebooku: https://fb.me/e/2JwW0H67a

  Autor