Nominujte projekty na Cenu evropského občana (European Citizen´s Prize). Oceňovány jsou iniciativy, které přispívají k evropské spolupráci a podpoře společných hodnot.

    Přihlaste nebo nominujte projekt do 18. dubna 2022.

    K podání přihlášky nebo k nominaci projektu použijte tento formulář. Pro další informace a pravidla konzultujte webové stránky ceny.

    V případě dalších dotazů se obraťte na CitizensPrize@ep.europa.eu