Cena evropského občana oceňuje iniciativy, které přispívají k evropské spolupráci a prosazování společných hodnot. Víte o projektu, který si zaslouží získat tuto cenu? Nyní ho můžete nominovat! Termín přihlašování byl prodloužen do 14. dubna!

  Letos bude zvláštní pozornost věnována projektům vyjadřujícím solidaritu mezi občany Evropské unie i jiných částí světa.

  V minulých letech cenu za Českou republiku získali např. Charita Znojmo za pomoc na Ukrajině, #Holkyzmarketingu, Výzkumný tým CIIRC ČVUT, nebo Dobrovolnické centrum MUNI POMÁHÁ založené při Masarykově univerzitě, nezisková organizace Post Bellum a Pražský studentský summit; nebo Charita ČR a mobilní HOSPIC Strom života.

  Jak se přihlásit

  Soukromé osoby, skupiny, sdružení nebo organizace se mohou ucházet o Cenu evropského občana se svým projektem nebo určitý projekt nominovat. Nominaci mohou předložit také poslanci EP.

  K podání přihlášky nebo k nominaci projektu použijte tento formulář.

  Potřebujete-li další informace, obraťte se na adresu CitizensPrize@ep.europa.eu.

  Termín pro podání přihlášek prodloužen do 14. dubna 2023! Přihláška nebo nominace musí být doručena do půlnoci bruselského času.

  Autor