Cenu Karla Velikého pro mladé Evropany uděluje Evropský parlament společně s Nadací pro Mezinárodní cenu Karla Velikého v Cáchách mladým lidem, kteří svými projekty přispívají k posílení demokracie a podpoře aktivní účasti.

    Odpovědi na otázky týkající se Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany a postupu podávání přihlášek najdetena webu: https://youth.europarl.europa.eu/cs/more-information/charlemagne-prize.html


    CENA ZA INICIATIVY MLADÝCH

    Cena Karla Velikého pro mladé Evropany je od roku 2008 udělována projektům přispívajícím k porozumění na evropské i mezinárodní úrovni.

     

    Autor