Video: Středoevropské jamboree (CEJ), Polsko, Wroclaw, 2016

    V pořádání Středoevropských skautských setkání se každé dva roky střídají skautské organizace ve Střední Evropě. Obnovení tradice ze 30. let 20. století proběhlo v roce 1997 v Praze pod názvem Fénix.

    V roce 2022 se CEJ po 25 letech vrací opět do Prahy, tentokrát pod názvem IRIS 2022.

    Theme Song and Jamboree Summary „Art of Scouting“

    Autor