Nadace Partnerství loni vyhlásila 26. vítěze environmentální Ceny Josefa Vavrouška. Prestižní ocenění spolu s plastikou od skláře Vladimíra Kleina a peněžitým šekem si odnesli zoolog Mojmír Vlašín, ekolog a aktivista Jiří Malík a žákyně 9. třídy základní školy Ludmila Kozlová. Cenu pojmenovanou po prvním polistopadovém ministru životního prostředí, který předčasně zahynul v Tatrách, každoročně získávají osobnosti, které významně přispívají k ochraně životního prostředí a udržitelnému způsobu života.

  V kategorii do 26 let za ekozásek roku bodovala žákyně 9. ročníku ZŠ Prachatice Ludmila Kozlová. Se spolužáky uspořádala řadu drobných lokálních projektů a založila vlastní ekotým, v němž se dvakrát týdně schází s žáky 1. stupně. Společně připravují k přírodě šetrná opatření ve škole a obci – omezení plýtvání potravinami, používání recyklovaných papírů, omezení obalů v bufetu nebo využití lokálních potravin ve školní jídelně. Děti ve svém týmu vede k samostatnosti.

  Cenu za výjimečný počin si odnesl Jiří Malík. Dvacet let působil ve Správě CHKO Broumovsko. V roce 2005 založil s kolegy spolek Živá voda, jehož hlavním programem se stala práce pro zadržování vody v krajině. Po vítězné pětileté kampani na zastavení plánu těžby břidlicových plynů v Česku se v roce 2016 pustili do modelů pro adaptaci Česka i Evropské unie na dopady změny klimatu. Díky navrhovaným plánům krajina zadrží více vody i uhlíku, vzroste biodiverzita, obnoví se malý oběh vody a omezí povodně.

  Za dlouhodobý přínos porota ocenila Mojmíra Vlašína. Jako biolog se celou svou profesní dráhu věnuje ochraně přírody jak teoreticky, tak prakticky. Pracoval ve státní ochraně přírody i v nevládních organizacích. Díky odbornému vzdělání, kreativnímu myšlení i osobní angažovanosti je jednou z vůdčích osobností. Známá je jeho angažovanost v kontroverzních kauzách, jakými jsou problematika Novomlýnských nádrží, ochrana soutoku řek Moravy a Dyje či ochrana vzácných horských ekosystémů v národním parku Šumava. Velký vliv má i jeho osvětová činnost. Soustavně ovlivňuje i mladou generaci – externě vyučuje na katedře environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a je soudním znalcem v oboru ochrana přírody.

  Časopis Veronica je úzce propojen s osobností Mojmíra Vlašína, který je dnes čestným členem redakční rady, pravidelným přispěvatelem i kritikem. Chceme mu věnovat více pozornosti, a proto jsme oslovili dva z těch, kdo menší či větší část své profesní či životní cesty jdou po jeho boku, Blanku Mikátovou a Aleše Máchala, aby napsali o letošním laureátovi osobně zaujaté charakteristiky.

  redakce Veronica

  http://www.casopisveronica.cz/clanek.php?id=2656

  Další podrobnosti také na:

  https://www.cenajosefavavrouska.cz/Aktuality/Do-klubu-drzitelu-Vavrouska-pribyla-zakyne,-aktivi

   

  Nominace osobností za rok 2022 se otevřou 20. února 2023.

  Na Cenu Josefa Vavrouška může nominovat každý.  K nominaci stačí vyplnit internetový formulář níže. Upozorňujeme však, že čím více informací nám v tipu pošlete, tím lépe pro Vašeho favorita nebo favoritku. Snažte se tedy proto, prosíme, být pečliví a důslední, například i v uvádění kontaktů na sebe pro možnost ověření informací či nejasností. Od roku 2020 můžete posílat své tipy i v kategorii pro mladé do 26 let Ekozásek roku.

  https://www.cenajosefavavrouska.cz/Nominujte

  Autoři