Maminky samoživitelky, rodiče s větším počtem dětí, pěstouni nebo třeba rodiny, které se ocitly v potížích kvůli vysokým cenám energií. Právě těm pomáhá finanční program Dostupný skauting, který v uplynulém roce rozjeli díky dárcům čeští skauti. Rodiče podporu přijímají s úlevou a vděkem, možnost podpořit solidárně druhé zase výrazně vítají dárci.

  Skautská vedoucí Denisa působí v jedné z větších obcí ve Zlínském kraji a její skautské středisko zahrnuje i vesnické skautské oddíly. Finanční podporu pro kluky a holky ve svých oddílech využila již dvakrát, na jaře pokryla vybavení na výpravy, v létě pak účastnické poplatky na tábor.

  „Jsme vděční, že nám Dostupný skauting pomáhá udržet u oddílu rodiny s dětmi, pro které je to někdy velmi těžké ufinancovat,” uvádí. Žádosti o podporu v jejím případě kopírují trendy v celém programu: prostředky často putují k početným rodinám, maminkám, které jsou s dětmi samy, nebo domácnostem, které zasáhly vysoké ceny energií.

  Celostátní dárcovskou výzvu „Aby mohli kluci a holky dál skautovat“ vyhlásili skauti v prosinci minulého roku a již na jaře začali s rozdělováním prvních peněz z programu Dostupný skauting.

  „Během tří kol žádostí jsme zatím rozdělili mezi rodiny více než milion a půl korun a podpořili téměř pětistovku dětí. Kromě milionu, který nám poslali laskaví dárci, využíváme k financování programu i prostředky od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,” uvádí místostarostka Junáka – českého skauta Barbora Tichavová.

  „Oba dva mí synové jsou ze skauta nadšení. Přál bych všem dětem, aby mohly zažívat stejné radosti a dobrodružství. Děkuji za příležitost to alespoň někomu splnit,” vzkázal skautům na portálu darujme.cz dárce Jiří. Právě lidé, kteří oceňují jeho význam pro společnost nebo mají třeba se skautingem osobní zkušenost patřili v úspěšné fundraisingové výzvě mezi nejčastější dárce, patrně proto, že si dopad svého příspěvku dovedou velmi dobře představit. Řada dárců ve svých vzkazech zdůrazňovala roli skautingu jako dobrého vkladu do života nebo příležitost navázat pevná přátelství.

  „Díky velkému podílu dobrovolnické práce i řadě jiných faktorů patří skauting mezi finančně velmi dostupné volnočasové aktivity. Podpora v rámci Dostupného skautingu tedy asi nebude nikdy masová věc, nečekáme tisíce žadatelů. Přesto vnímáme, že pro některé rodiny může být do určité doby všechno v pořádku, ale pak se jejich výdaje nasčítají, skokově se jim třeba zvýší poplatky za energie, a najednou i dosud přístupný skauting začne být finančně náročným. Nechceme o ně přijít a nechceme, aby jejich děti přišly o skauting,” uzavírá Tichavová.

  Během letošního adventu se skauti chystají svou dárcovskou výzvu zopakovat, aby mohli v následujícím roce s podporou rodin pokračovat.

  Autor