Kvůli vážnosti a nepředvídatelnosti situace související se šířením COVID-19 jsme se pro sezónu 2021 rozhodli upravit podobu workcampů v ČR. Chceme si být jisti, že naše workcampy budou co nejlépe připraveny a bezpečné pro všechny zúčastněné – dobrovolníky a dobrovolnice, vedoucí, místní partnery i obyvatele. Rozhodli jsme se proto, že letošní české workcampy otevřeme z poloviny pro mezinárodní dobrovolníky a z poloviny pro lidi žijící na území ČR.

    Workcampy v ČR byly vždy místem mezikulturního setkávání a sbližování, které vedlo jak k rozvoji místních komunit, tak zúčastněných dobrovolníků a dobrovolnice. Věříme, že naše rozhodnutí na tomto obohacování nic nemění, naopak v něm spatřujeme potenciál pro sbližování jedinců a komunit v rámci ČR. Více než kdy předtím budou letos dobrovolnické ruce potřebné na všech našich českých workcampech, které svedou dohromady dobrovolnictvo z celého Česka!

    Workcampy v České republice  běží i po celý podzim, jejich databázi najdete zde: www.inexsda.cz/aktivity/workcampy

    Workcampy v ČR

    Workcampy v České republice