Pavel Linzer (foto Jiří Majer)
  Pavel Linzer (foto Jiří Majer)

  Pavel Linzer a Kryštof Stupka se společně chtějí soustředit na otázku zapojení mladých do veřejného prostoru na všech úrovních a zvyšování povědomí o OSN.

  Pavel za hlavní myšlenku svého mandátu považuje „uvažovat globálně a měnit svět lokálně“. V rámci něj chce proto upozorňovat na nutnost začít řešit celospolečenské problémy také na úrovni měst a obcí.

  Kryštof se během svého mandátu zaměří na lidská práva,

  Kryštof Stupka (foto Jiří Majer)
  Kryštof Stupka (foto Jiří Majer)

  rovnost a otázku just transition v kontextu klimatické změny. Společně musíme zajistit, aby cesta k zelenější společnosti byla založena na zásadách rovného zacházení tak, aby nikdo nebyl opomenut.

  Výběrem nových delegátů končí mandát delegátek Simony Petrů a Kristiny Šůsové, které dva roky velmi proaktivně zastupovaly českou mládež na světové úrovni, za což jim patří poděkování.

  Zařadil: -maj-