INEX se mezinárodním dobrovolnictvím a mezikulturním vzděláváním zabývá již od roku 1991. Ilustrační snímek se týká renovace barokní fary v Semněvicích (foto INEX – SDA)
  INEX se mezinárodním dobrovolnictvím a mezikulturním vzděláváním zabývá již od roku 1991. Ilustrační snímek se týká renovace barokní fary v Semněvicích (foto INEX – SDA)

  Organizace INEX-SDA propojuje dobrovolníky napříč generacemi, aby pečovali nejen o kulturně-sociální a přírodní dědictví České republiky, ale také dalších zemí a kontinentů světa. Tentokrát spolu s neziskovou organizací Čmelák, která se zaměřuje na environmentální projekt v červenci ve dnech od 16. do 30. v okolí Liberce.

  Liberec přivítá během letošního července další zahraniční dobrovolníky z různých koutů světa. Pro toto město a okolí to však není neobvyklé, naopak jde o několikaletou tradici. Zde budou podílet na přeměně smrkové monokultury Nového pralesa u Ještědu na plnohodnotný pestrý les a také na péči o mokřady v Jablonném. Mladí lidé z Mexika, Španělska, Polska, Belgie a České republiky budou dva týdny v úzkém kontaktu s přírodou, stavět ochranné ploty sazenic, hrabat seno, trhat plevel a další potřebné aktivity pro zdejší ekosystém.

  INEX se mezinárodním dobrovolnictvím a mezikulturním vzděláváním zabývá již od roku 1991. Ilustrační snímek se týká renovace barokní fary v Semněvicích (foto INEX – SDA)
  INEX se mezinárodním dobrovolnictvím a mezikulturním vzděláváním zabývá již od roku 1991. Ilustrační snímek se týká renovace barokní fary v Semněvicích (foto INEX – SDA)

  Čmelák je neziskovou organizací, jejímž posláním je chránit, rozmnožovat a obnovovat rozmanitost přírody. Své aktivity propojuje s ekologickou výchovou a osvětou. Již řadu let lidé z této organizace pečují o necelých deset hektarů mokřadů v Jablonném. Právě tyto vodní plochy by se měly stát místem pro život a rozmnožování vzácných živočichů i rostlin a podpořit tak místní biodiverzitu. V roce 2021 zahájili dlouhodobější projekt na obnovu lučních biotopů v Libereckém kraji se zaměřením na podporu biodiverzity.

  Nezisková organizace INEX – Sdružení dobrovolných aktivit (INEX) se mezinárodním dobrovolnictvím a mezikulturním vzděláváním zabývá od svého vzniku v roce 1991. Ve spolupráci s místními partnery je na letošní sezónu naplánováno 35 workcampů (krátkodobé mezinárodní dobrovolnické projekty) po celém území České republiky. Zastoupeny jsou projekty z oblasti ekologie, pomoci místním komunitám nebo obnovy kulturně-historických památek. Na workcampy do Česka každoročně přijíždí přibližně 300 zahraničních dobrovolníků z celého světa. INEX zároveň vysílá české dobrovolníky na obdobné projekty do zahraničí.

  Zařadil: -maj-

  Autor