Většina pacientů s Parkinsonovou nemocí trpí nějakou formou poruchy řeči. Lékaři však dosud běžně nerozlišovali, o jakou jde. Vědci z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1. LF UK) a Fakulty elektrotechnické (FEL) ČVUT v Praze pomocí speciálního softwaru identifikovali u pacientů tři typy řečové poruchy. Jsou přesvědčeni, že podle typu vady řeči lze předvídat, jak se bude parkinson u pacienta rozvíjet a jak poté reagovat na léčbu.

    Celý článek:

    https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/cesti-vedci-umeji-stanovit-prognozu-parkinsonovy-choroby-podle-typu-poruchy-reci-40390049

    Autor